عسگر اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷کتابداریشهید چمران
کارشناسی ارشد۱۳۸۱کتابداری - اطلاع رسانیعلوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۷علم اطلاعات و دانش شناسی- بازیابی اطلاعات و دانشعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم انسانیمدیر کتابخانهرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی از 1386 الی 1388
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی از 1389 -1391
رئیس اداره امورکتابخانه ها از سال 1391

 

سازمادهی مواد

مرجع شناسی

آشنایی با مبانی کامپیوتر

آمار

spss

روش تحقیق

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق پژوهشی

کارگاه کتابخانه دیجیتال

کارگاه اخلاق حرفه ای

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی