مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱معرفی و شبیه سازی ترانزیستور تک الکترون در دماهای مختلف و بررسی عملکرد آن در دمای اتاقعلیرضا حسنی- جعفر نظام دوست- اشکان حریکنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران2018
۲مدل سازی و شبیه سازی اثر عرض و طول کانال MoS2 روی مشخصات ترانزیستور اثر میدانی با کانال دو بعدیاشکان حری- هادی فراهانیکنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران2018
۳شبیه سازی و مقایسه ترانزیستورهای اثرمیدانی نانو نوار گرافن،سیلیکن و ژرمانن با استفاده از روش تابع گرینقاسم حاجی نوروز- اشکان حریهمایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی2016
۴Simulation of Graphane p-n junction Using Finite Difference MethodAshkan Horriپنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)2014
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.