عطاله کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۳ماشین‌آلات در مهندسی نفتدانشگاه ایالتی لوییزیانا، بتن‌روژ
کارشناسی ارشد۱۳۵۵مکانیک - سیستم‌هادانشگاه ایالتی لوییزیانا، لافایت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

مدیریت گروه مکانیک از سال 1364 تا سال 1391

مدیر ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ از سال 1364 تا سال 1367.

عضو کمیسیون موارد خاص منطقه 5 دانشگاه ازاد اسلامی از سال 1381 تا سال 1391.

عضو کمینه انتصابات منطقه 5 دانشگاه ازاد اسلامی از سال 1381 تا سال 1398.

مقطع کارشناسی:

 • استاتیک
 • مقاومت مصالح 1، 2 و 3
 • زبان‌های تخصصی برای رشته‌های مکانیک، الکترونیک، نساجی، عمران، صنایع، مهندسی شیمی و کامپیوتر
 • روش‌های تولید و کارگاه
 • روش‌های تولید مخصوص
 • طراحی اجزاء 1
 • طراحی ماشین‌های ابزار
 • ماشین‌های ابزار تولید

مقطع کارشناسی ارشد به زبان فارسی:

 • متالورژی در تولید
 • مقاومت مصالح پیشرفته
 • شکل‌دهی فلزات
 • روش‌های تولید غیرسنتی

مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی (برای دانشجویان عراقی حاضر در رشته‌های مهندسی مکانیک جامدات، ساخت و تولید و مهندسی شیمی):

 • Advanced Strength of Materials
 • Metal Forming Processes
 • Non-Traditional Machining Process
 • Advanced Natural Gas Processing
 • Introduction to Petroleum Engineering

مقطع دکتری:

 • زبان‌های تخصصی در رشته‌های مکانیک، الکترونیک و مهندسی شیمی

 

سوابق پژوهشی

عضویت در هیات تحریریه فصلنامه مکانیک، به عنوان سردبیر فصلنامه، دفتر انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک