کتاب‌ها

  • مقدمات مهندسی نفت، مهندس عطاءالله کریمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال چاپ: 1395
  • تعزیه و تعزیه خوانی، مهندس عطاءالله کریمی، دکتر زهرا کریمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال چاپ: 1396
  • مقاومت مصالح پیشرفته و کاربردی، مهندس عطاءالله کریمی، دکتر پیمان یوسفی، مهندس هادی هدایتی، مهندس هومن کریمی، انتشارات ذوق لطیف، سال چاپ: 1398
  • اصول طراحی و ساخت مخازن براساس استاندارد ASME، سید علیرضا مهاجرانی، علیرضا نظام‌آبادی، عطاءالله کریمی، سعید رضایی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال چاپ: 1398