طراحی و ساخت دستگاه‌ها

جهت آشنایی دانشجویان با نوردکاری در درس روش‌‌های تولید و کارگاه، این‌جانب دستگاه نورد گرم و تمام تجهیزات آن را ساخت و راه‌اندازی نمودم تا مورد استفاده دانشجویان رشته مکانیک و ساخت تولید قرار گیرد. این دستگاه  از سال 1378 تاکنون در کارگاه روش‌های تولید در واحد قنات دانشگاه آزاد اراک نصب شده است.

 

هم‌چنبن دو دستگاه دیگر در کارگاه تولیدی شخصی خود واقع در اراک ساخته‌ام که تصویر و فیلم آن‌ها را در ادامه مشاهده می‌نمایید:

دستگاه ورق صاف‌کن 11 غلطکه:

دستگاه نورد سرد جهت تولید ورق آلومینیوم: