اعظم مرجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدشیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی اراک
کارشناسیشیمی کاربردیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصیشیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکرییس دانشکده علوم پایهرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه شیمی

2- رییس دانشکده علوم پایه

1- پژوهشگر برتر استان در سال 1393

2- پژوهشگر برتر سال استان در سال 1396

 

1- واکنشگاه ها

2- غشا و فرایندهای غشایی

3- شیمی و تکنولوژی نفت

4- پالایش و فراوری گاز

6-فرایندهای پتروشیمی

7- اصول محاسبات در مهندسی شیمی

سوابق پژوهشی

1-مسابقات کمیکار

1- کنفرانس شیمی، مهندسی شیمی و صنعت