علی نوری مطلق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مدیریت فرهنگیدانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای تخصصی۱۳۸۷مدیریت فرهنگیعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قم

مدیر کل نخبگان نهاد رهبری مرکز

مسئول فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه امیرکبیر 

منتخب برتر کشوری رشته مسابقات داستان نویسی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی 

استاد برتر معارف منطقه 5 کشوری  

 

دروس تخصص رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد 

دروس فرهنگ و تمدن  دانشگاهی 

سوابق پژوهشی

استاد برتر مسابقات شعر قران و عترت واحد اراک

 

همایش ملی صلح و گفتگو از دیدگاه امام خمینی (ره) - واحد اراک