اعظم رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۷تاریخ و تمدن اسلامیمعارف اسلامی قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه معارف اسلامیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

سطح مدیریت

مدیر گروه معارف اسلامی

      مدیر گروه معارف اسلامی

محل تصدی پست

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدت زمان تصدی پست

78 به مدت 2 سال

تیر ماه 1396 تاکنون

 

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

استان مرکزی

از سال79 به مدت 2 سال

عضو هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

از سال 83 تاکنون

عضویت در انجمن  قرآن و نهج البلاغه

فرهنگ سرای تالار آینه

به مدت 2 سال

عضو فعال بسیج اساتید

استان مرکزی

ازسال  85 تا کنون

عضو شورای فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

از سال 87 تا 91

عضویت درکرسی های آزاد اندیشی

دانشکده علوم انسانی  

از سال 88 تا کنون

کسب افتخارات :

1- کسب عنوان « خادم القرآن »  در زمینه تدریس و آموزش علوم قرآنی استان مرکزیدر سال 1383 از سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم زیر نظر وزارت ارشاد .

2- کسب عنوان « استاد ممتاز دانشگاه » منتخب دانشجویان ، در سال 1387 .

3- کسب عنوان « پژوهشگر برگزیده  » از سوی دانشگاه معارف قم ، در دومین آئین تجلیل از پژوهشگران معارف اسلامی ویژه استادان گروههای  معارف اسلامی سراسر کشور ( دولتی و آزاد ) در سال 1388 .

تدریس دروس:  آشنایی با قرآن کریم ،  اخلاق اسلامی ، آئین زندگی ،  تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، تاریخ امامت ، عفاف و حجاب ،  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، و دانش خانواده

 

سابقه آموزشی

محل

سال

تدریس دروس:  آشنایی با قرآن کریم ،  اخلاق اسلامی ، آئین زندگی ،  تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، تاریخ امامت ، عفاف و حجاب ،  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، و دانش خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

در سالهای مختلف از 69 تا کنون

مشاورمسائل مذهبی -  اخلاقی

مرکز مشاوره دانشگاه و گروه معارف

از سال 81 تا کنون

تدریس درس اخلاق اسلامی

دانشگاه علمی کاربردی اراک

سال 84

برگزار کننده کارگاه آموزشی حجاب و پوشش

هلال احمر استان مرکزی

سال88

برگزارکننده کارگاه آموزشی حجاب و پوشش

دانشگاه آزاد اراک

سال 89

برگزار کننده کارگاه فلسفه حجاب و پیامد های اجتماعی آن

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

92

تدریس درس آشنایی با قرآن کریم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

92

تدریس درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دانشگاه فرهنگیان

93

تدریس درس آئین زندگی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

94

تدریس دروس تاریخ تحلیلی و دانش خانواده

دانشگاه علوم پزشکی اراک

95 تاکنون

 

 

 تاریخ اسلام ، علوم قرانی ، اخلاق ، قرآن کریم ، تاریخ ادیان