علیرضا شیخی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مکانیک جامداتدانشگاه آزاد اسلامی اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مکانیک طراحی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکهیات علمیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر دفتر طراحی بخش بالابر هیدرلیکی شرکت لجور از سال 73 الی 74

مدیر پروژه غلتک های  راهسازی شرکت هپکو از سال 74 الی 88

طراحی و ساخت بلند ترین بالابر هیدرلیکی ایران در سال 74

طراحی بالابرهای هیدرلیکی با نرم افزارهای working model  و Supersap

انجام محاسبات طراحی ماشن آلات راهسازی به کمک نرم افزارهای طراحی

استاتیک- مقاومت مصالح و تحلیل تنش- ورق پوسته - الاستیسیته و مکانیک محیطهای پیوسته

حوزه های تحلیل تنش