افسون طلائی زنجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریبیوشیمیدانشگاه ازاد - واحد علوم تحقیقات تهران
کارشناسی۱۳۷۳تغذیهعلوم پزشکی تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸علوم بهداشتی در تغذیهعلوم پزشکی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

کسب رتبه اول در هفته پژوهش بعنوان پژوهشگر  برتر و منتخب منطقه ای در بین چندین دانشگاه ازاد اسلامی 

دارای مقاله برتر ISI با IF بالا (hot paper)

عضو کمیته اموزشی EDO 

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی 

سوابق پژوهشی

دبیر علمی اولین سمینار دانشجویی تغذیه و سلامت دانشگاه ازاد اسلامی اراک

عضو  پیوسته و دائمی انجمن تغذیه ایران ( اتا )

عضو انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر