عباس کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۱۰Safety Critical SystemsUPM
فوق دكتری۲۰۱۱Smart Medical SystemsUPM
فوق دكتری۲۰۱۲Smart Mobile Network - Smart CityUPM

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکمعاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما در استان مرکزی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک 

سیستم های امنیت بحرانی

ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری

ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری 

سیستم های تحمل پذیر خطا

سیستم های  امکانپذیر

امنیت سیستم های کامپیوتری

سیستم های نرم افزار مطمئن

سیستمهای هوشمند پزشکی

داده کاوی 

 

عضو ارشد انجمن برق مهندسی کامپیوتر و مخابرات IEEE

سیستمهای بلادرنگ

نظریه محاسبات و ارزیابی سیستم‌ها

سیستمهای تحمل پذیر خطا

سیستمهای امکانپذیر

امنیت

داده کاوی

شهرهوشمند

سیستمهای هوشمند پزشکی

سوابق پژوهشی

1- ISI Writing workshop

2-Social Networking Seminar

3-Reference software workshop

4-Matlab Programming 

5-Matlab Simulation

6-Fault Tree for Safety Critical Systems

7-Smart City Seminar

8-Article Writing Workshop

ردیف مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ Karimi, Abbas; seyedsaeid mohtasebi; majid namdari & mahmoud salimi, "Anticipation and Prioritization of Green Jobs in Iran Using a Multi-Criteria Decision Analysis Method", 4th International Conference on Environmental Planning and Management ۱۳۹۶
۲ کرمی، مجتبی؛ عباس کریمی؛ علی هایل همدانی و ایرج افشار، "ارایه الگوریتم فرامکاشفه ای استراتژی تکامل جهت تعیین نقاط بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع براساس اطلاعات سامانه GIS"، چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق، اراک ۱۳۹۶
۳ محمودی فراهانی، سعید و عباس کریمی، "ارایه مدلی جدید با هدف یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری سازمان ها با استفاده از معماری گذرگاه سرویس سازمانی (ESB)"، سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بابل ۱۳۹۶
۴ مهرآبادی، الناز و عباس کریمی، "ارایه یک روش بهینه به منظور قطعه بندی رگهای خونی شبکیه در تصاویرretinal با استفاده ازالگوریتم FCM"، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مشهد ۱۳۹۶
۵ محمودی فراهانی، سعید و عباس کریمی، "ارایه مدلی جدید به منظور استقرار سامانه GIS مبتنی بر معماری گذرگاه سرویس سازمانی - (ESB) مطالعه موردی شرکت های توزیع برق"، چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق، اراک ۱۳۹۶
۶ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان شبکه های بین خودرویی در سناریو شهری"، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سپیدان ۱۳۹۶
۷ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان شبکه های بین خودرویی در سناریو شهری"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، کازرون ۱۳۹۶
۸ Beiranvand, Zusha & Abbas karimi, "Integration of expert system and fuzzy theory for diagnosis wheat plant diseases", 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology ۱۳۹۶
۹ پیرمرادی، طاهره؛ عباس کریمی و محمدرضا مهاجرانی، "به کارگیری روش بهینه یابی فاخته (CUCKOO) به منظور بهینه سازی الگوریتم قطعه بندی FCM در تصاویر لام خونی بیماران لوسمی حاد"، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، تهران ۱۳۹۶
۱۰ بیرانوند، رقیه و عباس کریمی، "تشخیص بیماری ام اس در تصاویر پزشکی با الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب"، نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تهران ۱۳۹۶
۱۱ کریمی، عباس؛ فرانه زرافشان و رضا ابراهیمی، "شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر ابعاد عملکرد کارکنان"، نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران ۱۳۹۶
۱۲ کریمی، عباس؛ فرانه زرافشان و رضا ابراهیمی، "شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر ابعاد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان"، نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران ۱۳۹۶
۱۳ کریمی، عباس؛ فرانه زرافشان و رضا ابراهیمی، "شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر رضایت شغلی کارکنان"، نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران ۱۳۹۶
۱۴ غلامی، سمیه؛ عباس کریمی و جواد اکبری ترکستانی، "طراحی انباره اطلاعات مهندسی نفت به کمک کاوش قواعد انجمنی"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، کازرون ۱۳۹۶
۱۵ صادقی، سعید؛ عباس کریمی؛ سمیرا بستانی و فرشید احسانی، "طراحی انباره داده اطلاعات مهندسی نفت به کمک کاوش قواعد انجمنی"، کنگره بین المللی علوم و مهندسی، آلمان ۱۳۹۶
۱۶ کاووسی، داریوش و عباس کریمی، "معرفی تبدیل Ripplet به منظور استخراج ویژگی از تصاویر عنبیه"، دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شیراز ۱۳۹۶
۱۷ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "مقایسه پروتکل های مسیریابی مبتنی بر تقاضا در شبکه های موبایلی"، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سپیدان ۱۳۹۶
۱۸ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "مقایسه پروتکل های مسیریابی مبتنی بر تقاضا در شبکه های موبایلی"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، کازرون ۱۳۹۶
۱۹ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "مقایسه شبیه سازهای برتر شبکه های بین خودرویی"، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سپیدان ۱۳۹۶
۲۰ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "مقایسه شبیه سازهای برتر شبکه های بین خودرویی"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، کازرون ۱۳۹۶
۲۱ karimi, abbas & Mahboobeh ziea ghoochani, "A comprehensive research on Cyber Security Operations System (SOC): Modeling, Architectures and Classifications", 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach ۱۳۹۵
۲۲ Sadeghi, Shima & Abbas Karimi, "A New Method for Ct Image Segmentation of Liver Tumor Based on Greedy Algorithm and Genetic Optimization", 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering ۱۳۹۵
۲۳ Ahmadi, Sedigheh & Abbas Karimi, "A New Method for Ct Image Segmentation of Liver Tumor Based on Support Vector Machine and Genetic Optimization Parameter", 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering ۱۳۹۵
۲۴ Jamali, Hossein & Abbas Karimi, "A new method to improve the recommendation system by creating user profile and optimization of evaluation criterion", 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research ۱۳۹۵
۲۵ Aghakhani, Kiarash & Abbas Karimi, "A Novel Routing Algorithm in Benes Networks", 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics ۱۳۹۵
۲۶ کریمی، عباس؛ زهرا محمدی و عمادالدین هزاوه ای، "ارائه روشی خودکار در تقسیمبندی تصاویر سی تی اسکن ریه مبتنی برمیانگین فازی c الگوریتمهای ژنتیک"، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، ترکیه ۱۳۹۵
۲۷ پورحسن، معصومه و عباس کریمی، "ارائه یک تصمیم گیر وزنی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای سیستم های امنیت بحرانی"، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر ۱۳۹۵
۲۸ مهماندوست، سمیه؛ حسین باقری خامنه و عباس کریمی، "ارائه یک تکنیک بازیابی خطا مبتنی بر رویداد در داده های حجیم سیستم سلامت پزشکی"، کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران ۱۳۹۵
۲۹ کریمی، عباس و کتایون احمدی، "ارائه یک تکنیک جدید قطعه بندی خودکار رگ در تصاویرCT اسکن کبد مبتنی بر روش Fuzzy C-means"، دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، مینودشت ۱۳۹۵
۳۰ قهرمانی، آناهیتا؛ مهدی فرتاش و عباس کریمی، "ارائه یک راهکار برای تشخیص جوامع به صورت سلسله مراتبی در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۳۱ نوریان دهکردی، روزبه و عباس کریمی، "ارائه یک روش جدید برای آشکار سازی و ادغام تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم تبدیل موجک"، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، ایتالیا-رم ۱۳۹۵
۳۲ میرایی، مطهره سادات و عباس کریمی، "ارائه یک رویکرد جدید برای قطعه بندی تصاویر MRI بیماران MS با استفاده از الگوریتم K means و بهینه سازی آن توسط شبکه عصبی"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۳۳ سروش، هادی؛ محمدرضا بصیری و عباس کریمی، "ارائه یک روش جدید لطعه بندی تصاویر CT کلیه مبتنی بر C-Means فازی و ژنتیک"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۳۴ ملکی، محمدرضا و عباس کریمی، "ارایه روشی برای آشکارسازی کشتی بر پایه ی تحلیل تصاویر ماهواره ای و اقیانوسی SAR با استفاده از الگوریتم تبدیل موجک"، کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی، تبریز ۱۳۹۵
۳۵ الهیان، مجتبی؛ عباس کریمی و محمد جواد الهیان، "ارائه یک مدل جدید جهت جلوگیری از ورود کودکان به شبکه های اجتاعی از طریق تشخیص سن از روی تصویر"، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، رودسر ۱۳۹۵
۳۶ باقری خامنه، حسین؛ سمیه مهماندوست و عباس کریمی، "ارائه یک رویکرد جدید رهیافت کشف خطای گسترش یافته توسط تکنیک اولویت بندی در داده های حجیم بانک اطلاعات سلامت پزشکی"، کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران ۱۳۹۵
۳۷ عباسی دریی، ابوالفضل؛ روح الله عبدلی دریی و عباس کریمی، "ارایه روشی موازی با استفاده از CUDA برای کاهش زمان ضرب ماتریسهای بزرگ"، سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند، کاشان ۱۳۹۵
۳۸ نجمی، زهرا؛ عباس کریمی و احمد عطارنیا، "ارایه روشی برای بهبود انتخاب داده و بالا بردن قابلیت اطمینان در گرید با استفاده از الگوریتم خفاش"، دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران، قم ۱۳۹۵
۳۹ جهاندار، دلارام؛ حسنا حبیبی فر و عباس کریمی، "ارایه یک مدل جدید ماشین مجازی جهت بهبود عملکرد شبکه در مراکز حجیم داده"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۰ احمدیان گرجی، پروین؛ عباس کریمی و حمیدرضا صاحبی، "ارایه یک رویکردجدید داده کاوی جهت برآوردزمان واقعی و پیش بینی نرخ نفوذ مته های حفاری چاه های نفت با استفاده از شبکه های عصبی فازی"، اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی ، بیرجند ۱۳۹۵
۴۱ ابراهیمی شمس آبادی، مریم؛ آزاده عطایی و عباس کریمی، "استفاده از الگوریتم تصمیم گیری وزنی با محدودیت دو به دو برای کارایی تطابق تصویر"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۲ مظاهری، پرستو؛ انیس نوروزی؛ عباس کریمی و منوچهر کاظمی، "استفاده از الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص زود هنگام بیماری کبدی"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۳ رحیمی کمال آبادی، فرهاد؛ احمد ابراهیمیان و عباس کریمی، "استفاده از جمع سپاری در طراحی مدلهای کسب و کار الکترونیکی"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۴ دهقانی، محمد و عباس کریمی، "افزایش قابلیت اطمینان در کنترلرهای Raidتحمل پذیر خطای بلادرنگ"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۵ تشخیصی، الهام و عباس کریمی، "الگوریتم بازنگری شده کلونی مورچه ها جهت حل مسئله تخصیص موقعیت باتقاضای ریسکی دریک شبکه زنجیره ای"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۶ مورچی، ایوب؛ سعید قاسمی فرد؛ عباس کریمی و وریا امانی، "الگوریتم تجزیه ماتریس ترکیبیLU-QR با استفاده ازCuda"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۷ عطار، هدی؛ عباس کریمی و احمد عطارنیا، "الگوریتم تصمیم گیری مبتنی برالگوریتم زنبور عسل مناسب رباتهای پزشکی"، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ۱۳۹۵
۴۸ جره، شراره و عباس کریمی، "الگوریتم رایگیری اکثریت نسبی موازی برای ربات پزشکی تحمل پذیر خطا"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۴۹ مومنه، هوشیار؛ حمیدرضا مرغزاری و عباس کریمی، "امنیت در شبکه های Ad-Hoc Security in Ad Hoc Networks"، اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ۱۳۹۵
۵۰ رباطمیلی, زینت; فرناز شکور & عباس کریمی, "FAULT TOLERANE IN CLOUD COMPUTING", 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach ۱۳۹۵
۵۱ Marghzari, Hamidreza & Abbas Karimi, "Introduced a New Approach to Security in Urban Transport Networks Based on Internet Of Things", 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach ۱۳۹۵
۵۲ Amini, Soheil & Abbas Karimi, "Load Balancing in Cloud Computing for Minimization of energy", 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach ۱۳۹۵
۵۳ نوریان دهکردی، روزبه و عباس کریمی، "بخش بندی خودکار تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم تبدیل موجک"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۵۴ جمالی، حسین و عباس کریمی، "بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از خطی کردن روابط بین متغیرها"، کنفرانس بین المللی چشم انداز 2020 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مالزی ۱۳۹۵
۵۵ سالی، آیدا؛ عباس کریمی و نفیسه اوسطی عراقی، "بهینه سازی زمان بندی مسیر پایگاه داده ابر بر اساس ترکیب الگوریتم کلنی زنبور عسل والگوریتم ژنتیکی"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۵۶ ملائی، احمد؛ سیدفضل اله نجفی و عباس کریمی، "پروتکل مک انرژی و استفاده آنها برای شبکه های محیطی وایرلس در بدن"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۵۷ ملایی، احمد؛ عباس کریمی؛ سیدفضل الله نجفی و مجید خودسوز، "پیاده سازی بی درنگ یک پروتکل خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم جست و جوی هارمونی برای شبکه های حسگر بی سیم موثر در مصرف انرژی"، سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات ، تربت حیدریه ۱۳۹۵
۵۸ رحیمی آشتیانی، فهیمه؛ محمدحسین فاطمی راد و عباس کریمی، "تامین امنیت پروتکل مسیریابی وضعیت لینک بهینه شده در شبکه های موردی سیار"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۵۹ ملکی، محمدرضا و عباس کریمی، "تحلیل رفتار آماری میان کشتی ها با استفاده الگوریتم تبدیل موجک گسسته"، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، ایتالیا-رم ۱۳۹۵
۶۰ ملکی، محمدرضا و عباس کریمی، "تجزیه و تحلیل تکنیکهای تشخیص جایگاه کشتی و شناسایی در تصاویرSAR"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۶۱ کریمی، عباس؛ عمادالدین هزاوه ای و مهسا ابوالحسنی، "تحلیل مدل های مناسب جهت پیش بینی آلودگی هوا با تأکید بر الگوریتم علف های هرز"، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، اردبیل ۱۳۹۵
۶۲ کریمی، عباس؛ عمادالدین هزاوه ای و مهسا ابوالحسنی، "تحلیل مدل های مناسب جهت پیش بینی آلودگی هوا با تأکید بر روش شبکه عصبی"، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، اردبیل ۱۳۹۵
۶۳ حسینی، لیلاسادات؛ نازنین محمدی و عباس کریمی، "تحلیل و بررسی سلولهای خون شبکیهای چشم با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۶۴ رحمانی، رضا؛ حمزه میرزایی و عباس کریمی، "تحلیلی بر عملکرد پروتکلهای لایهMAC در شبکه سنسورهای بی سیم"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۶۵ نوریان دهکردی، روزبه و عباس کریمی، "تشخیص سرطان موجود در کبد سرطانی در تصاویر پزشکی با استفاده از الگوریتم تبدیل موجک"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۶۶ قهرمانی، یاسر و عباس کریمی، "تشخیص لبه با استفاده ازANFIS در متلب"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۶۷ مومنه، هوشیار و عباس کریمی، "تشخیص و پیشگیری از نفوذ IPSوIDS Intrusion Detection and Prevention (IDS & IPS)"، اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ۱۳۹۵
۶۸ زیدی عبدیان، معصومه و عباس کریمی، "تقویت خوشه بندی FCM با استفاده از اتوماتای یادگیر برای آستانه سازی تصاویر"، اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اهواز ۱۳۹۵
۶۹ زیدی عبدیان، معصومه و عباس کریمی، "تقویت خوشه بندی FCM با استفاده از اتوماتای یادگیر برای خوشه بندی نظرات"، اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اهواز ۱۳۹۵
۷۰ ابوالحسنی، مهسا؛ عباس کریمی و کیارش آقاخانی، "راهبردی نوین جهت پیشبینی میزان آلاینده کلانشهر اراک با استفاده ازشبکه عصبی و الگوریتم فرا ابتکاری علفهای هرز"، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، اردبیل ۱۳۹۵
۷۱ ملکی، محمدرضا و عباس کریمی، "طراحی سیستمهای بهینهی تشخیص خودکار کشتی در تصاویر هوابرد نواحی ساحلی بااستفاده از الگوریتم تبدیل موجک گسسته"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۷۲ میرزایی، اکبر؛ عباس کریمی و جواد اکبری، "طراحی مدلی جهت استقرار بانکداری متمرکز الکترونیکی در لایه مدیریت ابر خصوصی"، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، نجف آباد ۱۳۹۵
۷۳ آدینه، ستاره؛ فردین فرجی و عباس کریمی، "قطعه بندی تصاویر MRI مغز مبتنی بر شبکه عصبی ، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تبدیل موجک جهت تشخیص بیماری MS"، کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران ۱۳۹۵
۷۴ نوروزی، انیس و عباس کریمی، "مروری بر روش های قطعهبندی تصاویر بیماری MS"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۷۵ فارسیجانی، سجاد و عباس کریمی، "مشکل تخصیص کار در اینترنت اشیا و داشتن رویکردی به هدف مشترک"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۷۶ علی راهی راوندی، ندا و عباس کریمی، "یک الگوریتم بهینه فازی C-Means و ژنتیک برای تشخیص بافت تومور در تصاویرماموگرافی"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۷۷ استاداکبری، صدیقه و عباس کریمی، "یک الگوریتم جدید بهینه سازی روشC-meansفازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور قطعهبندی تصاویر CT اسکن کبد"، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، کرمانشاه ۱۳۹۵
۷۸ برزگرجهانی، حدیث و عباس کریمی، "یک روش wrapper مبتنی بر اتاماتای یادگیر توزیع شده برای انتخاب ویژگی در طبقه بندی"، سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات ، تربت حیدریه ۱۳۹۵
۷۹ ابوالحسنی، مهسا و عباس کریمی، "واکاوی آلاینده های هوا و منابع آنها و تاثیرشان بر سلامت انسان"، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، اردبیل ۱۳۹۵
۸۰ SAHABI MOGHADDAM, SOGAND & ABBAS KARIMI, "A NEW DATA REPLICATION MODEL USING MULTICAST TO TOLERATE FAULT IN MANETS", International Conference on Electrical Engineering and Computer Science ۱۳۹۴
۸۱ ملکی، محمدرضا؛ روزبه نوریان و عباس کریمی، "ادغام تصاویر پزشکی چندکیفیتی با استفاده از تبدیل موجک مختلط دابشیز یک رویکرد چند رزولوشن"، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، تنکابن ۱۳۹۴
۸۲ پورحسن، معصومه و عباس کریمی، "ارائه یک الگوریتم تصمیم گیر برای سیستم های تحمل پذیر خطا امنیت بحرانی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی"، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ، مشهد ۱۳۹۴
۸۳ حاجی طاهر، طیبه و عباس کریمی، "ارائه یک الگوریتم جدید برای پیش بینی حجم ترافیک در تقاطع های شهری مبتنی بر شبکه های عصبی-فازی"، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ، مشهد ۱۳۹۴
۸۴ بهرامسری، الهام و عباس کریمی، "ارائه یک الگوریتم جدید تصمیم گیر وزنی مبتنی بر آتوماتای یادگیر"، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ، امارت - دبی ۱۳۹۴
۸۵ امامدوست، ساکورا و عباس کریمی، "ارائه یک الگوریتم جدید سیستم هایX-By-Wire مبتنی برتصمیم گیری عصبی فازی"، کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه ۱۳۹۴
۸۶ جلیلیان، پری و عباس کریمی، "ارائه یک الگوریتم مسیریابی هوشمندپویا در شبکه های MANET بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)"، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه ۱۳۹۴
۸۷ کریمی، عباس و کتایون احمدی، "ارائه یک تکنیک جدید قطعه بندی خودکار رگ در تصاویر CT اسکن کبد مبتنی بر روش Fuzzy C-means"، دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر ، مینودشت ۱۳۹۴
۸۸ کریمی، عباس و کتایون احمدی، "ارائه یک تکنیک جدید قطعه بندی خودکار رگ در تصاویرCT اسکن کبد مبتنی بر روش Fuzzy C-means"، اولین همایش ملی شهر، زندگی، آرامش، مینودشت ۱۳۹۴
۸۹ شریفی جو، عاطفه و عباس کریمی، "ارائه یک روش جدید انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی فاخته و ماشین بردار پشتیبان در سیستم های تشخیص نفوذ"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۹۰ بیات، ابوذر؛ عباس کریمی و محمدرضا بصیری، "ارائه یک رویکرد جدید بهره وری انرژی درتولید صنعتی با استفاده از برنامه های مبتنی بر پردازش ابری"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ، تهران ۱۳۹۴
۹۱ روزرخ، مولود و عباس کریمی، "ارائه یک روش جدید برای قطعه بندی تصاویر CT اسکن ریه با استفاده از ماشین بردار پشتیبانSVM"، کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه ۱۳۹۴
۹۲ نصرالهی، فاطمه و عباس کریمی، "ارائه یک سیستم ANFIS افزونه جهت بهینه سازی و افزایش سطح امنیت در خودروهای هیبریدی"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر ، تهران ۱۳۹۴
۹۳ مهیمنی، سید محمود و عباس کریمی، "ارایه یک الگوریتم فازی جدید جستجوی مستندات الکترونیک با دستهبندی فازی داده ها"، چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی، تهران ۱۳۹۴
۹۴ تجویدی، علی و عباس کریمی، "ارزیابی کارایی شاخص‏های مختلف بر روی پایگاه‏ها و انباره‏های داده و ارائه الگوریتمی جهت انتخاب شاخص‏های مناسب"، هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران، مشهد ۱۳۹۴
۹۵ دربندی، نیلوفر و عباس کریمی، "استخراج کبد از تصاویر سی تی اسکن و نمایش سه بعدی آن"، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه ۱۳۹۴
۹۶ پایگذار، حمید؛ عباس کریمی؛ علی تجویدی و الهام پارسایی مهر، "استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در تشخیص و کشف خطا"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر ، تهران ۱۳۹۴
۹۷ اسفندی، ابوالفضل و عباس کریمی، "انعطاف پذیر کردن سرویس های وب بوسیله عامل های سیار تحمل پذیر خطا"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور، مشهد ۱۳۹۴
۹۸ Sahabi Moghaddam, Sogand & Abbas Karimi, "Multicast Data Replication Approach for Improving Fault Tolerance in Mobile Ad hoc Networks", International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research ۱۳۹۴
۹۹ Pakpoor, Atieh & Abbas Karimi, "Reliability Evaluation of Tree-Structured Grid Services", 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Innovation ۱۳۹۴
۱۰۰ صادقی، سعید و عباس کریمی، "بررسی امنیت دروب سرویس ها با استفاده از پروتکل های امنیتی"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۰۱ کریمی، عباس و سمیرا شعبانی، "بکارگیری یک الگوریتم قطعه بندی جدید برای تشخیص ضایعه سرطانی در تصاویر CT اسکن ریه مبتنی بر روش C-means فازی"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۰۲ زارعی، ابوذر و عباس کریمی، "بهبود نتایج فازی c میانگین، در قطعه بندی تومور کبد"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۰۳ ملکی، محمدرضا؛ رضا ملکی و عباس کریمی، "پخش کردن احتمالاتی پوشش برنامه مجاور NCPR -PSA با بهینه سازی ازدحام ذرات"، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، تنکابن ۱۳۹۴
۱۰۴ حسینی، زهرا سادات؛ عباس کریمی و احمد فخاریان، "تشخیص ارتفاع صحیح تر کن ست از طریق حسگر فشار و سنسور موقعیت یاب جغرافیایی"، سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، بصورت الکترونیکی ۱۳۹۴
۱۰۵ ملکی، محمدرضا؛ روزبه نوریان؛ رضا ملکی و عباس کریمی، "تشخیص رانندگی خواب آلود توسط تحلیل EEG با استفاده از تبدیل موجک و خوشه بندی K-Means"، کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر، دبی ۱۳۹۴
۱۰۶ ملکی، محمدرضا؛ روزبه نوریان و عباس کریمی، "تشخیص کشتی در تصویربرداریSAR بر اساس تبدیل موجک"، کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر، دبی ۱۳۹۴
۱۰۷ کریمی، عباس و زهرا محمدی، "روش ترکیبی جدید برای تقسیم بندی تصاویر سی تی اسکن ریه مبنی بر الگوریتمهای ژنتیک و Cمیانگین فازی"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ، تهران ۱۳۹۴
۱۰۸ زارعی، ابوذر و عباس کریمی، "روشی جدید برای تعیین گنبد کبد به عنوان ناحیه آغازین مورد استفاده در الگوریتم های قطعه بندی کبد"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۰۹ زارعی، ابوذر و عباس کریمی، "روشی نوین برای تعیین منحنی آغازین در قطعهبندی کبد با استفاده ازمنحنی فعال"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۱۰ ملکی، محمدرضا؛ روزبه نوریان دهکردی و عباس کریمی، "زنجیره پردازش کامل برای تشخیص کشتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای نوری"، کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ، استانبول ۱۳۹۴
۱۱۱ آدینه، ستاره؛ فردین فرجی و عباس کریمی، "قطعه بندی تصاویر MRI مغز مبتنی بر شبکه عصبی و تبدیل موجک جهت تشخیص بیماری MS"، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه ۱۳۹۴
۱۱۲ دربندی، پگاه و عباس کریمی، "قطعه بندی تمام خودکار کبد در تصاویر سی تی اسکن با استفاده از الگوریتم قدم زن تصادفی"، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه ۱۳۹۴
۱۱۳ جمالی، حسین و عباس کریمی، "مدلی جدید جهت زمان بندی توزیع شده و بهبود توازن بار با بکار گیری سیستم فازی در محاسبات ابری"، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه ۱۳۹۴
۱۱۴ حسینی، زهرا سادات؛ عباس کریمی و احمد فخاریان، "مراحل طراحی و شبیه سازی و ساخت یک کن ست"، سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، بصورت الکترونیکی ۱۳۹۴
۱۱۵ حاجی طاهر، طیبه؛ عباس کریمی و بابک اسدی، "مرور راهکارهای پیش بینی حجم ترافیک شهری با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر شبکه های عصبی و فازی"، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ، مشهد ۱۳۹۴
۱۱۶ میرسعیدی، منیژه و عباس کریمی، "مروری بر الگوریتم های تصمیم گیر در سیستم های تحمل پذیرخطا"، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ۱۳۹۴
۱۱۷ زارعی، ابوذر و عباس کریمی، "مروری بر روشهای قطعهبندی مبتنی بر سطح خاکستری"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۱۸ زارعی، ابوذر و عباس کریمی، "مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک، شبیهسازی تبرید و جستجوی الگو درتعیین ضرایب کنترلی الگوریتم منحنی فعال"، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ، قم ۱۳۹۴
۱۱۹ فیروزی، ندا؛ عباس کریمی و مجید فیروزی، "یک معماری شبکه برتراشه جدید در ساختار سه بعدی با هدف بهبود تاخیر : Bf-mesh"، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ، امارت - دبی ۱۳۹۴
۱۲۰ میرحکیمی، فاطمه و عباس کریمی، "ارائه الگوریتم هوشمند جهت افزایش قابلیت اطمینان در خودروهای هیبریدی"، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران ۱۳۹۳
۱۲۱ کریمی، عباس؛ سمیه نبیونی و مهدی کمال آبادی، "ارائه روشی جدید به منظور بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک"، اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، بندر انزلی ۱۳۹۳
۱۲۲ آقاخانی، کیارش و عباس کریمی، "ارائه روشی نوین جهت پیش بینی سری های زمانی با استفاده از شبکه عصبیپرسپترون چندلایه و الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی هارمونی"، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران ۱۳۹۳
۱۲۳ نعیمیان، زهرا و عباس کریمی، "ارائه یک الگوریتم مسیریابی بهینه برای شبکه میان ارتباطیBenes"، اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، بندر انزلی ۱۳۹۳
۱۲۴ آقاخانی، کیارش و عباس کریمی، "ارائه یک تکنیک نوین هوشمند جهت پیش بینی داده های حجیم بورس مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی و شبکه عصبی مصنوعی"، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران ۱۳۹۳
۱۲۵ وارسته، احسان و عباس کریمی، "ارائه یک روش جدید برای قطعه بندی تصاویر CT اسکن ریه با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و K-mean"، اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، بصورت الکترونیکی ۱۳۹۳
۱۲۶ فرنگی، محمدمهدی و عباس کریمی، "ارایه یک روش خوشه بندی جدید در شبکه های موردی سیار"، اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، بندر انزلی ۱۳۹۳
۱۲۷ نجمی، زهرا و عباس کریمی، "بالا بردن قابلیت اطمینان در شبکه های گرید با استفاده از شبکه های پتری"، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران ۱۳۹۳
۱۲۸ آقاخانی، کیارش و عباس کریمی، "بررسی روش های پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس و معرفی روش بهینه"، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران ۱۳۹۳
۱۲۹ آقاخانی، کیارش و عباس کریمی، "بررسی روشهای سنتی و مدرن پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس و معرفی روش بهینه"، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران ۱۳۹۳
۱۳۰ غیاثی، مریم و عباس کریمی، "ترکیب الگوریتم پس انتشار و ازدحام ذرات برای تشخیص خودکار خطا در شبکه های موردی سیار"، اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، بندر انزلی ۱۳۹۳
۱۳۱ معنوی، سیداحسان و عباس کریمی، "رویکردی نوین در داده کاوی برای پیش بینی قیمت فلزات پایه بر مبنای الگوریتم ترکیبی کرم شب تاب و شبکه عصبی"، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران ۱۳۹۳
۱۳۲ الهی، علیرضا و عباس کریمی، "طراحی نوین هسته یک ابر توزیع شده برای کشف منبع"، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران ۱۳۹۳
۱۳۳ زیدی عبدیان، معصومه و عباس کریمی، "فشرده سازی داده راهی برای انتقال سریع داده در شبکه های وسیعWAN"، اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه، تهران ۱۳۹۳
۱۳۴ آقاخانی، کیارش و عباس کریمی، "ارائه الگوریتم مسیریابی درشبکه benes با استفاده ازشبکه قطعا مسدودنشدنی clos"، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ۱۳۹۲
۱۳۵ معنوی، احسان؛ کیارش آقاخانی و عباس کریمی، "تحلیل و بررسی الگوریتم های مسیریابی جدید در شبکه Benes معرفی الگوریتم بهینه"، اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری، قم ۱۳۹۲
۱۳۶ امیر زاده، مهدی؛ عباس کریمی؛ حمیدرضا امیرزاده و زهرا بردبار، "طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد بیمه معلم جمهوری اسلامی ایرانبررسی موردی نمایندگی های استان بوشهر"، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، شیراز ۱۳۹۲
۱۳۷ افشارفرنیا، عباس و عباس کریمی، "یک الگوریتم جدید جهت خوشه بندی شبکه های سیار موردی بااستفاده از تعیین وزن لینک های مجازی بین گره ها"، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تنکابن ۱۳۹۲
۱۳۸ جعفری، فرشاد؛ مهدی احراری نوری؛ عظیم نوبخت و عباس کریمی، "ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع هوشمند در حضور ریزشبکه ها"، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، زاهدان ۱۳۹۱
۱۳۹ کریمی، عباس و علی امینی، "انسداد تونل انحراف شماره یک سد کارون 4 با نگرشی به روش اجرای انجام عملیات، تمهیدات در نظر گرفته شده و نتایج آن"، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، تهران ۱۳۹۰
۱۴۰ رئیس زاده، امین؛ عباس کریمی و محمد هادی معظم، "روش های کلاسیک و پیشرفته کنترل روشنایی ساختمان های اداری و مسکونی"، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، تهران ۱۳۹۰

مقالات در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیف دریافت مشخصات مقاله ژورنالی سال
۱ دریافت فایل PDF مقاله مومنه، هوشیار و عباس کریمی، "یک روش جدید تشخیص و پیشگیری از نفوذ مبتنی بر IPS و IDS"، دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی، دوره ۲، شماره ۲ ۱۳۹۶
۲ دریافت فایل PDF مقاله Pourhasan, Masoumeh & Abbas Karimi, "Voting Algorithm Based on Adaptive Neuro FuzzyInference System for Fault Tolerant Systems", Journal of Advances in Computer Research، دوره 8، شماره 1 ۱۳۹۵

 

 

 

 

علایق شخصی

 • Fault-tolerant Systems
 • Safety Critical Systems
 • Smart Medical Systems
 • Smart Networks
 1. JEST (Journal of Electronic Science and Technology)
 2.  IAJIT (the International Arab Journal of Information Technology)
 3.  Engineering Letters
 4.  Entertainment ACM (Association of Computer Machinery)
 5. International Journal of Advanced Computer Science and Applications
 6. International Journal of Computer Science and Information Security
 7. and many  More...

 

No

Society

Grade

1

IEEE

Senior Member

2

IEEE Internet of Things Community

Senior Member

3

IEEE Transportation Electrification Community

Senior Member

4

IEEE Consultants Network Membership

Senior Member

5

IEEE Council on RFID

Senior Member

6

IEEE Smart Grid Community

Senior Member

7

IEEE Sensors Council

Senior Member

8

IEEE Nanotechnology Council

Senior Member

9

IEEE Systems Council

Senior Member

10

IEEE Council on Electronic Design Automation

Senior Member

11

IEEE Biometrics Council

Senior Member

12

IEEE Computer Society Technical Committee on Computer Architecture

Senior Member

13

IEEE Computer Society Technical Committee on Pattern Analysis and Machine Intelligence

Senior Member

14

IEEE Computer Society Technical Committee on Microprogramming and Microarchitecture

Senior Member

15

IEEE Computer Society Technical Committee on Microprocessors and Microcomputers

Senior Member

16

IEEE Computer Society Technical Committee on Mathematical Foundations of Computing

Senior Member

17

IEEE Computer Society Technical Council on Software Engineering

Senior Member

18

IEEE Computer Society Technical Committee on Security and Privacy

Senior Member

19

IEEE Computer Society Technical Committee on Services Computing

Senior Member

20

IEEE Computer Society Test Technology Technical Council

Senior Member

21

IEEE Computer Society Technical Committee on Learning Technology

Senior Member

22

IEEE Computer Society Technical Committee on Multimedia Computing

Senior Member

23

IEEE Computer Society Technical Committee on Parallel Processing

Senior Member

24

IEEE Computer Society Technical Committee on Scalable Computing

Senior Member

25

IEEE Computer Society Technical Committee on Computational Life Sciences

Senior Member

26

IEEE Computer Society Technical Committee on Dependable Computing and Fault Tolerance

Senior Member

27

IEEE Computer Society Technical Committee on Multiple-Valued Logic

Senior Member

28

IEEE Computer Society Technical Committee on Real-Time Systems

Senior Member

29

IEEE Computer Society Technical Committee on Semantic Computing

Senior Member

30

IEEE Computer Society Technical Committee on VLSI

Senior Member

31

IEEE Computer Society Technical Committee on Distributed Processing

Senior Member

32

IEEE Computer Society Technical Committee on Intelligent Informatics

Senior Member

33

IEEE Computer Society Technical Committee on Simulation

Senior Member

34

IEEE Computer Society Technical Committee on Business Informatics and Systems

Senior Member

35

IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering

Senior Member

36

IEEE Computer Society Technical Committee on Visualization and Graphics

Senior Member

37

IEEE Computer Society Technical Committee on Computer Communications

Senior Member

38

IEEE Computer Society Technical Committee on the Internet

Senior Member

39

IEEE Cloud Computing Community

Senior Member

40

IEEE Green ICT Community

Senior Member

41

IEEE Young Professionals

Senior Member

42

IEEE Technology and Engineering Management Technical Community

Senior Member

43

ACM

Professional Member

44

International Association of Computer Science and Information Technology

Senior Member

45

International Association of Engineers

Senior Member

46

Society of Digital Information and Wireless Communications

Senior Member

47

World Academy of Science, Engineering and Technology

Senior Member

48

 

ساعات حضور

دوشنبه ۱۰صبح ۱۶عصر
سه شنبه ۱۰صبح ۱۶عصر
چهار شنبه ۱۰صبح ۱۶عصر