عباس کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۱۰Safety Critical SystemsUPM
فوق دكتری۲۰۱۱Smart Medical SystemsUPM
فوق دكتری۲۰۱۲Smart Mobile Network - Smart CityUPM

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکمدیرگروه مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق پژوهشی

1- ISI Writing workshop

2-Social Networking Seminar

3-Reference software workshop

4-Matlab Programming 

5-Matlab Simulation

6-Fault Tree for Safety Critical Systems

7-Smart City Seminar

8-Article Writing Workshop

ردیف مشخصات مقاله کنفرانسی سال
۱ Karimi, Abbas; seyedsaeid mohtasebi; majid namdari & mahmoud salimi, "Anticipation and Prioritization of Green Jobs in Iran Using a Multi-Criteria Decision Analysis Method", 4th International Conference on Environmental Planning and Management ۱۳۹۶
۲ کرمی، مجتبی؛ عباس کریمی؛ علی هایل همدانی و ایرج افشار، "ارایه الگوریتم فرامکاشفه ای استراتژی تکامل جهت تعیین نقاط بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع براساس اطلاعات سامانه GIS"، چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق، اراک ۱۳۹۶
۳ محمودی فراهانی، سعید و عباس کریمی، "ارایه مدلی جدید با هدف یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری سازمان ها با استفاده از معماری گذرگاه سرویس سازمانی (ESB)"، سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بابل ۱۳۹۶
۴ مهرآبادی، الناز و عباس کریمی، "ارایه یک روش بهینه به منظور قطعه بندی رگهای خونی شبکیه در تصاویرretinal با استفاده ازالگوریتم FCM"، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مشهد ۱۳۹۶
۵ محمودی فراهانی، سعید و عباس کریمی، "ارایه مدلی جدید به منظور استقرار سامانه GIS مبتنی بر معماری گذرگاه سرویس سازمانی - (ESB) مطالعه موردی شرکت های توزیع برق"، چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق، اراک ۱۳۹۶
۶ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان شبکه های بین خودرویی در سناریو شهری"، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سپیدان ۱۳۹۶
۷ کتابی همدانی، سمیه؛ عباس کریمی و علی کیان پور، "ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان شبکه های بین خودرویی در سناریو شهری"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، کازرون ۱۳۹۶
۸ Beiranvand, Zusha & Abbas karimi, "Integration of expert system and fuzzy theory for diagnosis wheat plant diseases", 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology ۱۳۹۶
۹