ابتسام رضوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیکارشناسی مترجمی زبان
کارشناسی ارشدعلوم ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات
دکترای تخصصیعلوم ارتباطات گرایش روزنامه نگاری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1382 الی 1391

2- مشاور امور بانوان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در کمیته بانوان و خانواده استانداری استان مرکزی از سال 1384 الی 1388

3- دبیرگروه شورای پژوهشی زنان منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385 الی 1388

4- همکار ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مدت 18 ماه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک از 1389 الی 1391

5- عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از 1393 الی 1394 و از 1397 الی 1398

1- رئیس هیئت داوران نخستین جشنواره استانی «رسانه، نظم و امنیت ملی» فرماندهی انتظامی استان مرکزی زمستان 1393

2- رئیس هیئت داوران اولین جشنواره مطبوعات دانشجویی دانشگاه پیام نور استان مرکزی، 1391

3- عضو هیئت داوران اولین جشنواره ملی «دانشجو، نظم و امنیت» فرماندهی انتظامی استان مرکزی زمستان 1389

4- ناظر طرح «تحلیل محتوا و بررسی امکانات،تجهیزات و نیروی انسانی مطبوعات استان مرکزی به سفارش دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی، 1387

5- مجری طرح «تحلیل محتوای کیفی مطبوعات محلی» استان مرکزی در شش ماهه نخست سال 1393 به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، 1393

سوابق پژوهشی

1- مدرس کارگاه «روانشناسی ارتباط»، اداره کل بیمه سلامت تهران، زمستان 1393 و بهار 1394

2- مدرس کارگاه «آموزش تخصصی روابط عمومی، استراتژی های کنشی و واکنشی روابط عمومی» اداره آموزش بیمه خدمات درمان استان مرکزی، دی ماه 1392

3- مدرس کارگاه «آشنایی با گزارش نویسی و خبرنویسی»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، خرداد 1389

4- مدرس کارگاه «مراسم و تشریفات در روابط عمومی» اداره کل بیمه خدمات درمان استان مرکزی، 1390

5- سخنران همایش روابط متقابل روابط عمومی و رسانه، روزنامه قدس، مشهد، 1396

6- ...

1- عضو هیات تحریریه فصلنامه پویش (مطالعات خانواده، زنان، جوانان و کودکان)