الهام صنعتگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)حشره شناسی کشاورزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

 • مدیر داخلی فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 1387 تا کنون
 • مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک  1396-1398
 • مدیر گروه ارشد و دکتری حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک  1396-1398
 • مدیر گروه ارشد و دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک  1396-1398

مقطع کارشناسی

 • حشره­ شناسی مقدماتی و دفع آفات
 • آفات مهم گیاهان زراعی
 • آفات انباری
 • جانورشناسی
 • اصول رده ­بندی حشرات
 • آفات مهم گیاهان باغی

مقطع کارشناسی ارشد

 • کنه­ شناسی تکمیلی
 • فیزیولوژی تکمیلی

مقطع دکتری

 • کنه­ شناسی پیشرفته
 • ناقلین بیمارگرهای گیاهان

 

سوابق پژوهشی

انجمن حشره ­شناسی ایران

انجمن کنه ­شناسی ایران