عزت اله صداقت فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰بیماری شناسی گیاهیدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتری۱۳۹۰بیماری شناسی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی مهندسی- ساختمان کشاورزی- گروه گیاه پزشکیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳