فاطمه قنبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۷۰داروسازیعلوم پزشکی تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷فارماکولوژی بالینیشفیلد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مسئول امور دارویی شهرستان

مسئول امور دارویی استان

رییس کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

عضو شورای امر به معروف ونهی از منکر

معاون علوم پزشکی

عضو شورای پژوهش دانشکده علوم پزشکی

عضو شورای معین پژوهشی علوم پزشکی واحد اراک

مشاور فرهنگی دانشکده علوم پزشکی

عضو شورای زنان فرهیخته استان مرکزی

عضو شورای انتشارات استان مرکزی

عضو کمیته برنامه ریزی

سوابق پژوهشی

کسب رتبه دوم دانشگاه سالم در جشنواره لقمان حکیم

کارگاه "اصول نسخه خوانی و نسخه نویسی"

1) همایش تغذیه سالم

2) همایش سو مصرف مواد و داروهای روان گردان

ساعات حضور

یکشنبه تا چهارشنبه