فرانک سیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریجامعه شناسی

سوابق اجرایی

سرپرست گروه مامایی دانشگاه دانشگاه ازاداراک 1376 الی 1378 مدیراموربالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ازاداراک 1377 مدیرامور دانشجویی خواهران دانشگاه ازاداراک 1378و1379 رئیس فوق برنامه وتربیت بدنی دانشگاه ازاداراک 1381 و1382 عضو کمیته انضباطی دانشگاه دانشگاه ازاداراک 1381 تا سال 1385 رئیس ستاد شاهد وامور ایثارگران دانشگاه ازاداراک 1383 رئیس اداره خدمات دانشجویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاداراک 1385و1386 عضو کمیته تخفیف دانشگاه دانشگاه ازاداراک 1384 مدیر مطالعات وپژوهشهای فرهنگی دانشگاه دانشگاه ازاداراک 1391 تاکنون عضو شورای فرهنگی دانشگاه دانشگاه ازاداراک 1393 تا1395 عضو شورای کرسی های آزاد اندیشی استان مرکزی دانشگاه ازاداراک 1396 تاکنون عضو کمیته آسیب های اجتماعی دانشگاه ازاداراک 1397 تاکنون
پژوهشگرنمونه استان استان مرکزی 1380 زن برتر استان استانداری مرکزی 1382 رتبه اول پژوهشگربرتر دانشگاه جامع علمی کاربردی 1393 کسب رتبه برتر درامورزنان وخانواده استانداری 1394 کسب رتبه اول درسی درمقاطع کارشناسی –کارشناسی ارشد ودکتری 1370-1379- 1391

دروس جامعه شناسی-علوم اجتماعی

جامعه شناسی

سوابق پژوهشی

باعنوان بررسی خانواده دولتی در جامعه معاصر ایراد سخنرانی در انجمن جامعه شناسان ایران ساعت17-19 مورخه یکشنبه 15آبان ماه 1390).سخنرانی ها سخنرانی پیرامون پیشگیری ازاعتیادوآشنایی با موادمخدر تالار ولایت دانشگاه 6/4/1394 سخنرانی نیازهای فرهنگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاداراک دانشکده علوم انسانی 1/6/94 نشست علمی پیرامون پیشگیری از اعتیاد وآموزش موادمخدر خوابگاه حافظیه 16/7/94 سخنرانی پیرامون پیشگیری ازاعتیادوآشنایی با موادمخدر سالن زیتون هلال احمر 16/6/1395 تدریس کارگاه های برگزار شده عنوان کارگاه محل سال پیشگیری از مواد مخدر سالن ایت الله هاشمی دانشگاه 1395 برنامه ریزی فرهنگی سالن امام خمینی 1394 توانمند سازی فرهنگی کارکنان سالن امام خمینی 1397هشت ویازده اذر ماه کارگاه آموزشی توسعه فعالیت های فرهنگی وهنری دردانشگاه درسالن جلسات ساختمان ادرای 1/12/94 و8/12/1394 کارگاه آموزشی آشنایی باشیوه مقاله نویسی سپاه پاسداران 27/10/1393 کارگاه تبیین سند اسلامی شدن دانشگاه سالن جلسات 27/8/97 کارگاه آموزشی آسیب شناسی خانواده ادره کل آموزش استانداری 19 و20 بهمن ماه 1392 کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر وپیشگیری سازمان تبلیغات مورخ 5/9/1393 برگزاری دوره های آموزشی عنوان دوره محل سال درکارگاه آموزشی استانداری در خصوص برنامه ریزی فرهنگی – بررسی موانع ومشکلات فرهنگی زنان استانداری 16آذرماه 1390 آموزش پیشگیری از اعتیاد برای بسیج کوثر2خواهران بسیج کوثر2 یکشنبه5/6/91 آموزش پیشگیری از اعتیاد برای بسیج کوثر1خواهران بسیج کوثر1خواهران برنامه ریزی فرهنگی جهت کارکنان حوزه معاونت فرهنگی سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی تاریخ8/6/91 نشست کارشناسی پیرامون ازدواج دانشگاه یکشنبه14/7/1392 مهرماه 1392
عضویت در کمیته های علمی عنوان کمیته سمت درکمیته محل انجام سال همایش سبک زندگی ،زنان سرپرست خانوار ،کارکردخانواده داور مقالات ورئیس پانل فرهنگی دانشگاه آزاداراک 12آبان ماه 1392 کمیته علمی همایش سوء مصرف مواد وداروهای روان گردان عضو وداور دانشگاه آزاداراک اردیبهشت95 کمیته علمی همایش ملی صلح وگفتگو دراندیشه امام خمینی(ره) رئیس کمیته علمی دانشگاه آزاداراک خرداد1395 کرسی آزاد اندیشی عضو نهاد رهبری دانشگاه های استان 1396
عضو هیأت تحریریه ژورنال EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL