فیروزه زنگنه مطلق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۶روان شناسی عمومیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزتد اسلامی واحد اراکمدیر گروه کارشناسی روان شناسیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

- عضو هیات علمی گروه روان شناسی از سال 1374 تا کنون

- مدیر گروه  کارشناسی ارشدروان شناسی  از سال 1396-1394

 -مدیر گروه کارشناسی روان شناسی از سال 1396 تا کنون

 

-عضو شورای فرهنگی دانشگاه

 

-  عضو انجمن زنان فرهیخته سازمان تبلیغات اسلامی  از سال 1392 تا کنون

-  رییس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1376-1390

- رئیس مرکز مشاوره دانشکده سما اراک ازسال 1382-1384
-  مدیر گروه کودکیاری از سال 1380-1384
- مشاور بنیاد شهید 1376
-  مدرس دانشگاه امام حسین 1382-1385
-  نماینده دانشگاه در کمسیون امر بانوان 1389-1389
-  مسئول ارایه واحد درس مهار ت زندگی در سال 1388
- مسئول کمیته پیشگیری  از سوء مصرف مواد در دانشگاهها از سال 1388-1389

 

-کسب رتبه یک پیشگیر ی از مواد مخدر در بین دانشگاههای استان در سال 1389
- استاد نمونه سال 1382

- کسب رتبه  یک  جهت ارایه  خدمات مشاوره ای به اساتید ، کارکنان و دانشجویان  در بین مراکز مشاوره کشور در سال 1389

روان شناسی عمومی و تربیتی

روان شناسی رشد – روان شناسی یادگیری – روان شناسی کودکان استثنایی – روان شناسی اجتماعی  - روان شناسی تجربی

سوابق پژوهشی

بر گزاری  کارگاههای روان شناسی ویژه دانشجویان
 برگزاری مسابقات تد  ویژه دانشجویان
برگزاری سخنرانی

 

داور مجله پژوهش های  روان شناسی بالینی و مشاوره  دانشگاه فردوسی مشهد

ساعات حضور

یک شنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه – پنج شنبه