فاطمه ذوالفقاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶پرستاری گرایش داخلی جراحیواحد پزشکی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکیمدیرگروه پرستاریپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

- مسئول مرکز مهارت های بالینی

-مدیر گروه پرستاری

 

- پرستاری بزرگسالان سالمندی1(آب و الکترولیت)

-پرستاری بزرگسالان سالمندی2(بیماری های زنان،تنفس و کلیه)

-پرستاری بزرگسالان سالمندی3( بیماریهای مغز و اعصاب ،پوست و سوختگی ،اتاق عمل ، عفونی ریال، چشم و گوش )

-مفاهیم پرستاری

-اقدامات بهداشتی وکمکهای  اولیه 

-بررسی وضعیت سلامت

- اصول و مهارتهای پرستاری ( تئوری و عملی )

 

پرستاری و بهداشت

سوابق پژوهشی

 

-

 

 

14- پذیرش مقاله در کنگره بین المللی لوس آنجلس آمریکا سخنرانی تنفس سالمسخنراتی کمردرد از پاتولوژی تا درمان

  سخنرانی ماساژ سوئدی

کارگاه کزارش نویسی

 کارگاه تزریقات ایمن

کارگاه ماساژدرمانی

پذیرش مقاله در کنگره بین المللی دیابت مدیکیشن فرانکفورت آلمان

پذیرش مقاله در کنگره بین المللی دیابت لوس آنجلس آمریکا

پذیرش مقاله در همایش ملی عفونتهای ویروسی(بررسی پوشش واکسیناسیون بر عایه آنفولانزا و عوامل مرتبط با آن د کودکان دبستانی)

پذیرش مقاله در اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل

14- پذیرش مقاله در کنگره بین المللی لوس آنجلس آمریکا