فرشید خجسته

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ریاضی محضدانشگاه کردستان (سنندج)
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضیدانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضی محض- آنالیزعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکهیات علمیپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

۱-سردبیر نشریه 

Communications in Nonlinear Analysis

http://www.cna-journal.com

۲-مدیر داخلی دو فصلنامه علمی ترویجی ریاضی

Theory of Approximation and Applications

http://msj.iau-arak.ac.ir

۳- مدیر داخلی فصلنامه علمی-پژوهشی ریاضی مالی

Advances in Mathematical Finance and Applications

http://amfa.iau-arak.ac.ir

 

آنالیز غیر خطی و زمینه های مرتبط

ساعات حضور

  ساعت اول  ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

    ریاضی ۲ معادلات دیفرانسیل  

سه شنبه

         

چهار شنبه

         

پنج شنبه

  زبان تخصصی دکتری