فرشید خجسته

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ریاضی محضدانشگاه کردستان (سنندج)
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضیدانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضی محض- آنالیزعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد اراکهیات علمیپیمانیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

۱-سردبیر نشریه 

Communications in Nonlinear Analysis

http://www.cna-journal.com

۲-مدیر داخلی دو فصلنامه علمی ترویجی ریاضی

Theory of Approximation and Applications

http://msj.iau-arak.ac.ir

۳- مدیر داخلی فصلنامه علمی-پژوهشی ریاضی مالی

Advances in Mathematical Finance and Applications

http://amfa.iau-arak.ac.ir

 

آنالیز غیر خطی و زمینه های مرتبط

ساعات حضور

  ساعت اول  ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم

شنبه

         

یکشنبه

دفتر مجله ریاضی مالی

دفتر مجله ریاضی مالی

دفتر مجله ریاضی مالی

دفتر مجله ریاضی مالی

دفتر مجله ریاضی مالی

دوشنبه

ریاضی و کاربرد ان در مدیریت

کلاس ۲۰۹

دفتر مجله ریاضی

دفتر مجله ریاضی

دفتر مجله ریاضی

دفتر مجله ریاضی

سه شنبه

ریاضی ۱ فنی مهندسی

کلاس ۳۰

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت

کلاس ۲۰۳

جلسه دفتر مجله ریاضی مالی

حضور

حضور

چهار شنبه

ریاضی ۱ علوم پایه

دفتر مجله ریاضی

دفتر مجله ریاضی

دفتر مجله ریاضی

دفتر مجله ریاضی

پنج شنبه

 

روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل دکتری ریاضی

وش های عددی حل معادلات دیفرانسیل دکتری ریاضی زبان تخصصی دکتری ریاضی