غلامعلی حاجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللاصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۳علوم اقتصادی گرایش اقتصادسنجیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمی گروه اقتصادرسمی آزمایشیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

 

 • 1397 تا 1399، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • 1397 تا 1398، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • 1396تا 1397، رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی، از تاریخ 01/04/1396 تا 1397 .
 • 1395تا 1397 ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ 29/09/1395
 • 1394تا 1395 ، رئیس دانشکده مدیرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ  06/08/1394 
 • 1387 تا 1394 ، معاون آموزشی و دانشجوئی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از تاریخ 27/06/1387
 • 1383 تا  1387 ، مدیر گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،  از تاریخ 04/05/1383
 • 1382 تا 1383، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان از تاریخ 01/02/1382
 • 1381 تا 1382، مدیر گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ 01/07/1381
 • 1380 تا 1381 مدیر گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ 22/05/1380

دکتری:

 1. اقتصاد خرد پیشرفته 1 و 2
 2. اقتصاد مالی 1 و 2
 3. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
 4. اقتصاد سنجی مالی پیشرفته

کارشناسی ارشد:

 1. اقتصاد مالی 
 2. اقتصاد خرد پیشرفته

کارشناسی:

 1. اقتصاد خرد
 2.  

 

سوابق پژوهشی

 

 1. اقتصاد سنجی سری های زمانی با استفاده از نرم افزار مایکروفیت نسخه 5 ، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
 2. اصول علم اقتصاد با محوریت مسائل بانکی، ویژه مدیران شعب بانک رفاه استان مرکزی
 1. همایش ملی توسعه و گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اراک، با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرائی استان، همکاری در اجرای پنل مالیات

ساعات حضور

 

 1. یک شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه مطابق برنامه اعلام شده بر روی درب اتاق کار در دانشکده