غلامعلی حاجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللاصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۳علوم اقتصادی گرایش اقتصادسنجیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمی گروه اقتصادرسمی آزمایشیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

  • ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
  • ۱۳۹۷ تا تیر ماه ۱۴۰۰، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
  • ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی، از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ .
  • ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵
  • ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ ، رئیس دانشکده مدیرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ  ۰۶/۰۸/۱۳۹۴ 
  • ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ ، معاون آموزشی و دانشجوئی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از تاریخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۷
  • ۱۳۸۳ تا  ۱۳۸۷، مدیر گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،  از تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۳
  • ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۲
  • ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲، مدیر گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۱
  • ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱، مدیر گروه اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، از تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۸۰

دوره دکتری:

               اقتصاد خرد پیشرفته

               اقتصاد مالی

               اقتصادسنجی مالی پیشرفته

              ریاضیات پیشرفته (اقتصاد ریاضی)

              مدیریت سرمایه گذاری،

دوره کارشناسی ارشد:

              اقتصاد خرد پیشرفته

              مدیریت سرمایه گذاری

دوره کارشناسی:

              اقتصاد خرد

              اقتصادسنجی

اقتصاد خرد،

اقتصاد کلان،

اقتصاد مالی،

اقتصادسنجی مالی،

اقتصاد ریاضی،

مدیریت سرمایه گذاری،

سوابق پژوهشی

۱- اقتصاد سنجی سری های زمانی با استفاده از نرم افزار مایکروفیت نسخه ۵ ، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

۲- اصول علم اقتصاد با محوریت مسائل بانکی، ویژه مدیران شعب بانک رفاه استان مرکزی

۱- همایش ملی توسعه و گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اراک، با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرائی استان، همکاری در اجرای پنل مالیات

 

 

 

همکاری در داوری مقالات علمی پژوهشی مجلات زیر:

۱-  فصلنامه علمی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دانشگاه پیام نور

۲-  فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دانشگاه بوعلی سینا

۳-  فصلنامه اقتصاد کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۴- فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکزی

۵ - فصلنامه Advances in Mathematical Finance and Applications، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ساعات حضور

ایام هفته

۱۰.۳۰-۸

۱۳-۱۰.۳۰

۱۶.۳۰-۱۴

۱۹-۱۶.۳۰

شنبه

---

---

---

---

یکشنبه

حضور

حضور

---

---

دوشنبه

حضور

حضور

---

---

سه شنبه

حضور

حضور

تدریس

تدریس

چهارشنبه

---

---

تدریس

تدریس

پنجشنبه

تدریس

تدریس

تدریس

تدریس