غلامرضا حیدری جونقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳ریاضی محضدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ریاضی -آنالیزدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۷ریاضی --آنالیز غیرخطیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیئت علمیآزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

دو دوره مدیریت گروه ریاضی

شرکت در مسابقات فرهنگی قرآن و عترت

 1. کسب رتبه ی اول در مسابقات سیره ی معصومین در استان مرکزی
 2. شرکت در مسابقات تفسیر سوره ی نور وکسب رتبه ی ممتاز در واحد اراک
 3. کسب مقام دوم مسابقات مفاهیم نهج البلاغه.

 

 1. آنالیز ریاضی
 2. جبر
 3. جبر خطی
 4. هندسه
 5. ریاضی مهندسی
 1. ریاضیات عمومی
 •  ریاضی 1
 •  ریاضی 2
 •  معادلات دیفرانسیل

        2 . ریاضی مهندسی

        3 . جبر خطی

        4. ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1و 2

سوابق پژوهشی

 

شرکت در مسابقات فرهنگی قرآن و عترت

 •     کسب رتبه ی اول در مسابقات سیره ی معصومین در استان مرکزی
 •     شرکت در مسابقات تفسیر سوره ی نور وکسب رتبه ی ممتاز در واحد اراک
 •     کسب مقام دوم مسابقات مفاهیم نهج البلاغه.

 

 

ساعات حضور

برنامه ی درسی نیمسال دوم ۰۰-۹۹
شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه   تدریس
یکشنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه   تدریس
دو شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه   تدریس
سه شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه   تدریس
چهار شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه   تدریس

 

 

۱۳:۳۰-۱۶

Linear Algebra

۱۰:۱۵--۱۲:۳۰

Mathematics and its aplications in managment ۲

۸--۱۰:۱۵

Mathematics and its aplications in managment ۲

Sunday
  Enginearing mathematics Staing in office

 

Mathematics and its aplications in Managment ۲

Monday
  Staing in office Diferential Equations

Staing in office

Tuesday
  Staing in office Staing in office

Staing in office

Wednesday
     

Staing in office

Thursday