حجت اله برزآبادی فراهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد واحد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۷زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۷زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه تهران - پردیس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷

مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴

دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی ویژه سبک شعر و تاریخ ادبیات

دروس پایه و تخصصی ادبیات انگلیسی