حمید مشهدی میقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰ماشین های کشاورزیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۱مکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

- ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک  1386-1384

- مدیر گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393-1381

مقطع دکتری:

طراحی ماشین های کشاورزی - سیستم های کنترل اتوماتیک مقدماتی و پیشرفته - زبان تخصصی کشاورزی - مباحث نوین کشاورزی - فیزیولوژی پس از برداشت - ممیزی و مدیریت انرژی

 

مقطع کارشناسی ارشد:

انرژی و محیط زیست

 

مقطع کارشناسی:

استاتیک - مقاومت مصالح - طراحی سیستمهای هیدرولیک صنعتی - ماشینهای خاکورزی - ماشینهای کاشت و داشت - ماشینهای برداشت - طراحی ماشینهای کشاورزی - مهندسی تجهیزات ثابت زراعی - مکانیک خاک - رسم فنی

بیوسیستم - انرژی های تجدید پذیر - طراحی ماشینهای کشاورزی

سوابق پژوهشی

- سمینار معرفی سوختهای با منشا گیاهی ( بیودیزل ها) روش تولید و ارزیابی های فنی و اقتصادی

- مدیر مسئول فصلنامه یافته های نوین کشاورزی از سال 1384 تا کنون

- عضو هیئت تحریریه فصلنامه یافته های نوین کشاورزی از سال 1384 تا 1395

 

- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی از سال 1384