حسین پارسا مهر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی نساجی - تکنولوژیواحد علوم وتحقیقات تهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۷مدیریت بازرگانی - بازار یابیواحد تفرش

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱۱