حسین تمیم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۹۲مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۸مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعضو هیات علمیپیمانیبورسیه دکتری۲