حمیدرضاقاسمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مدیریت دولتیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مدیریت دولتی - سیستم ها و روشهادانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۸مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیدانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتمدیر گروه آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیآزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

- مدیریت منابع انسانی

- مدیریت دانش

- مدیریت استراتژیک

- سیاست گذاری عمومی

- سازمان های پیچیده

- رفتار سازمانی

سوابق پژوهشی

- برگزاری حدود 30 کارگاه در زمینه های اصلاح سیستم ها و روش ها، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و ...

- اجرای بیش از 70 دوره آموزشی کوتاه مدت برای سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی

-

- شرکت در 15 همایش و کنفرانس ملی با سخنرانی وارائه مقاله

- شرکت در 14 کنفرانش بین المللی با سخنرانی و ارائه مقاله

- مجری 3 کنفرانس بین المللی

- عضو کمیته علمی 2 کنفرانس بین الملی

- عضو هیات تحریریه مجلیه بین المللی مدیریت منابع انسانی (آمریکا)

- عضو هیات تحریریه مجله بین المللی مدیریت (چین)

عضو انجمن بین المللی مدیریت و خط مشی عمومی خاورمیانه