حسن سبیلان اردستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳علوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۵علوم ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطاتدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۸۶علوم ارتباطات اجتماعیواحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

ندارم

- مشاور علمی اولین جشنواره خبر و تولیدات سیاسی صدا و سیما 1381
- پژوهشگر برتر صدا و سیما در سال 1381
- انتخاب پژوهشگر دوم عرصه رسانه در سومین جشنواره خبر (خرداد1383)
 

تبلیغات

ارتباطات سیاسی

روش تحقیق پیشرفته

- همکاری پژوهشی با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی [از شهریور 1383 تا  1389 ]
- همکاری پژوهشی از ابتدای سال 1378 با صدا و سیما [1- مرکز مطالعات و تحقیقات، 2- پژوهش سیاسی، 3- دفتر مطالعات رادیو]
- همکاری با «پژوهش‌نامه» پژوهشکده تحقیقات استراتژیک [مجمع تشخیص مصلحت نظام]
- همکاری با فصلنامه عملیات روانی (وابسته به معاونت فرهنگی سپاه پاسداران) [تا سال 1385]
- عضو کمیته مطبوعات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1396

- همکاری پژوهشی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [از 1398 ]

کلیه دروس تبلیغات
نظریه‌های ارتباطات اجتماعی
مبانی ارتباط جمعی
افکار عمومی
ارتباطات سیاسی
ارتباطات بین‌الملل
تحلیل محتوا
مقاله، تفسیر و یادداشت نویسی
حقوق وسایل ارتباط جمعی
تکنیک‌های روابط عمومی
تجزیه و تحلیل برنامه‌های رادیو و تلویزیون
ارتباطات سازمانی
رفتار سازمانی پیشرفته
نظریه‌های پیشرفته مدیریت
اصول علم سیاست
حقوق اساسی
مبانی حقوق
اصول علم اقتصاد
حقوق کار و خانواده
روانشناسی کار و صنعتی
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
اقدام پژوهی
مشتری مداری
مسائل آموزش و پرورش در ایران