ایرج رضایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۰۰کامپیوتراراک
کارشناسی۱۳۸۰کامپیوتراراک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴کامپیوتراراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت