جواد اکبری ترکستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۸ مهندسی کامپیوتر گرایش سستم های نرم افزاریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی