جعفر فخرایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴علوم دامی - تغذیهدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۰علوم دامی - تغذیهدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹علوم دامی - تغذیه دام و طیورعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵