لیلا جواهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
حوزوی۱۳۸۱نمایش ادبیات نمایشیازاد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکعضو هیات علمیرسمی آزمایشیبورسیه دکتری۱۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه نمایش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مسوول گروه تازه تاسیس سینما از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸

کارشناس تئاتر فرهنگسرای فدک

رئیس هیات مدیره انجمن نمایش خیابانی برای دو دوره ۲ ساله

دریافت جایزه سوم کارگردانی در نوزدهمین جشنواره تئاتر فجر 

 نمایشنامه نویسی

تارخ هنر، تاریخ نمایش، ایران شناسی، آموزش هنر دوره ابتدایی، ماسکوگریمو...