مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱روایت شناسی لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بر اساس الگوی گرماسمحمد رضا اسعدنخستین همایشملی روایت پژوهی انجمن نقد ادبی ایران1395/07/28
۲واکاوی و سنجش توحید ولایی- اسلامی مابین علامه طباطبایی و شیخ محمود شبستری و عطارمحمد رضا اسعد -مهدی رضا کمالی بانیانی-مجید رضا کمالی بانیانیپژوهشهای اعتقادی کلامی1394/03/01
۳تصاویر طبیعت در کاریکلماتورهای پرویز شاپورعلی سرور یعقوبی- محمد رضا اسعد- روشنک رفیعیهمایش بین المللی جستارهای ادبی زبان و ارتباطات فرهنگی1394/02/23
۴تطبیق تله پاتیکی آرکی تایپ شب در اشعار سهراب سپهری و رابیندرانات تاگورمحمد رضا اسعد -مهدی رضا کمالی بانیانی- رضوان درخشیدهفصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی1391/08/02
۵خواب و رویا در مثنوی مولویمحمد رضا اسعدجستار های ادبی1389/04/01
۶بررسی تطبیقی خواب و رویا در اندیشه های قرآنی و مثنوی مولانامحمد رضا اسعدفصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی1388/04/24
۷بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسیمحمد رضا اسعدفصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی1387/11/07
۸نظریه رمان در ساختار رمان های رئالیستی رمان کوتاه مدیر مدرسهمحمد رضا اسعد - مهدی دریاییفصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی1387/08/01
۹یگانگی ادیان در مثنوی مولویمحمد رضا اسعدفصلنامه تخصصی علوم انسانی1382/10/01
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.