مرتضی قاسمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶اداره امور بیمارستانهاعلوم پزشکی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیعلوم پزشکی ایران
دکتری۱۳۸۵مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکمعاون علوم پزشکیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

معاون علوم پزشکی دانشگاه ازاد اراک

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اراک

رییس دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خمین

مدیر گروه بهداشت

مسول نظارت بر امور بهداشتی و تغذیه ای و خوابگاهی دانشگاه آزاد اراک

کارشناس ناظر در شبکه بهداشت و درمان خمین

عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اراک

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اراک

عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اراک

عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اراک

عضو کمسیون بهداشت و درمان کارگروه اجتماعی برنامه پنجم استان(نماینده دانشگاه آزاد)

مسئول اجرایی EDO دانشکده علوم پزشکی

دبیر اجرایی و عضو کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه های ازاد استان مرکزی

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اراک

عضو کارگروه اعتباربخشی حوزه علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اراک

عضو شورای مشورتی کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اراک

جشنواره لقمان حکیم       رتبه سوم کشوری  در حوزه استاد برتر

کلیه دروس مرتبط با مدیریت بیمارستان، مدیریت پرستاری، دروس پایه مدیریت دولتی در مقطع ارشد و ...

سوابق پژوهشی

مدرس گارگاههای:

مدیریت بحران (ویژه مدیران شهرداری قم)

مدیریت و خلاقیت(ویژه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اراک)

روش تحقیق(ویژه باشگاه پژوهشگران جوان) و .......

مدیریت تعارض(نظام پرستاری استان مرکزی)

تیم و گروه(سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی)

ارزیابی عملکرد(سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی)

مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوآوری(دانشگاه علوم پزشکی اراک)

تولیت و سیاستگذاری در نظام بهداشت و درمان ایران(دانشگاه علوم پزشکی اراک ویژه المپیاد)

خانواده درمانی اعتیاد

عوارض،اثرات و اصول پیشگیری داروهای روان گردان

بررسی ارتباط  عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی موثر در مصرف مواد روان گردان در زندان مرکزی شهرستان اراک

اقدامات پزشکی و پرستاری لازم در مصرف کنندگان اکستازی

بررسی میزان اگاهی مدیران کادر پرستاری بیمارستانهای شهرستان اراک درباره عفونتهای بیمارستانی از تئوری تا عمل

بررسیی اگاهی و عملکرد پرستاران بخش icu در ارتباط با پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستانهای اموزشی اراک

بررسی میزان بکار گیری اصول و روشهای کنترل عفونت در سانتر مرکزی دیالیز و سوختگی شهرستان اراک

بررسی رعایت استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در مراکز استریل بیمارستانهای اراک

بررسی رعایت استانداردهای پیشگیری و کنترل عفونت در  اطاقهای عمل بیمارستانهای اراک

مراقبت انحصاری راهکاری نوین در جهت ارتقاء سیستم بهداشتی درمانی کشور

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی احساس خطر و عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک درباره H1N1

بررسی تظاهرات بالینی جنبه های اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به آنفلوآنزای H1N1 در شهرستان اراک

بررسی رابطه منابع شغلی، تقاضای شغلی با تمایل به ترک کار

بررسی اثر استفاده از HRIS بر عملکرد حرفه ای مدیران در صنایع کوچک

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه منابع انسانی

نقش شبکه مجازی در توسعه منابع انسانی

بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط تحریم های اقتصادی با رفاه مدیران ایران با استفاده از مدل رفاه کل گرا

بررسی رابطه هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت های با مالکیت مدیریتی در بازار سرمایه ایران

بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه های عمر در شهرستان خمین از دیدگاه کارکنان بیمه

بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه های عمر در شهرستان خمین از دیدگاه مشتریان بیمه

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی از طریق جهت گیری های استراتژیک و نواوری

بررسی تاثیر تصمیمات استراتژیک مدیران بر چابکی سازمان

بررسی موانع اجرایی دورکاری در نظام اداری و منابع انسانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و درگیری شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و سلامت

نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش سازمانی کارکنان بیمارستان امام خمینی اراک

The effect of self-entrepreneurship and business innovation performance of manufacturing firms entrepreneur in the city of Arak

ساعات حضور

شنبه لغایت پنج شنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۸