سابق علمی

طرح‌های پژوهشی:

1-  مشاوره ادبی و نقش آن در نظام اداری و اجتماعی استان مرکزی- موافقت موسسه با انجام فعالیت (شماره و تاریخ): 116543/73- 10/6/84 – تاریخ انجام‌‌: 1/7/84 تا 30/6/85 -

2-  مجری طرح پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامی اراک - موافقت موسسه با انجام فعالیت (شماره و تاریخ): 19/8/80 – 48352 –        تاریخ شروع: 1/9/80 تا 1/7/81 – اسامی همکاران: امیر مومنی هزاوه 

3-    پژوهشی در شیوه­های پژوهش در ایران - موافقت موسسه با انجام فعالیت (شماره و تاریخ): 76650 - 27/11/83

4-    آزاداندیشی در دوره کلاسیک زبان و ادبیات فارسی

5-    آزاداندیشی در ادبیات فارسی( ارایه جهت کرسی‌های نقد و مناظره)

6-      آسیب‌شناسی نوگرایی در شعر معاصر ایران

7-       بررسی موانع پژوهش دانشگاهی در رشته زبان و ادبیات فارسی

8-      اندیشه‌های اجتماعی در شعر شاعران زن معاصر

9-       دین و سیاست (مجموعه مقالات)

10-     آسیب شناسی تعهدگرایی در شعر معاصر

11-     طرح پژوهشی ادبیات داستانی عامیانه و روشنفکری

12-    آسیب شناسی سهل و ممتنع نویسی(ساده نویسی) شعر معاصر از انقلاب اسلامی به بعد با تأکید بر شعر دهه 80

13-  چند طرح دیگر

مقاله‌ها:

1-       ای زبان پارسی در کار باش در ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی در سال 1385

2-        مناظره دو عاشق (نگاهی به مناظره خسرو و فرهاد) - زمستان 77 -  - نام نشریه: فصلنامه علمی دانشگاه آزاد اراک

3-      ویرایشی در ویرایش - زمستان 84 - نام نشریه: فصلنامه علمی‌تخصصی زبان‌ و ادبیات‌ فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

4-      مشاوره ادبی و نقش آن در نظام اداری و اجتماعی اراک – تاریخ انجام شروع - 1/7/84  تا 30/6/85

5-      ذهن و زبان در داستان آینه‌های دردار   - بهار 84 - نام نشریه: فصلنامه علمی‌تخصصی زبان‌ و ادبیات‌ فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

6-      عوامل پیدایش شعر سپید در ایران - بهار 78 – نام نشریه: فصلنامه علمی‌تخصصی زبان‌ و ادبیات‌ فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

7-       بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ  - پاییز 87 –نام نشریه: فصلنامه علمی ترویجی زبان‌ و ادبیات ‌فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

8-       نقد و بررسی آزاداندیشی در ادبیات (با تاکید بر ادوار گذشته شعر فارسی – از آغاز تا قرن هشتم) مشخصات نشریه فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی -  تاریخ - 1/5/88 – شماره 144498/87 – تاریخ انتشار - تابستان89

9-       پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامی اراک – تاریخ انجام شروع - 1/9/80 تا 1/7/81

10-     آزاد‌اندیشی درادب منظوم کلاسیک از قرن چهارم تا قرن هشتم

11-     نقد و پژوهشی در شیوه‌های ویرایش در ایرانْ

12.The Impact of Political Parties on Free –Thinking and Liberality of the Contemporary Poets

چاپ شده در:

 isi  به نام scienceseries  data report  vol4. No. 10.oct 2012

13- مقاله آسیب شناسی تعهدگرایی شاعران دوره مشروطه در ش 11 فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی.

14-Populism of literary researches in Iran

چاپ شده در:

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS COPY RIGHT © 2013 Institute of Interdisciplinary Business Research 362 SEPTEMBER 2013 VOL 5, NO 5

15-  بررسی تطبیقی رمان «همسایه ها» و «دختر رعیت» از دو دیدگاه ساختاری و محتوایی چاپ شده در شماره 12 فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی

16- Appearances of mysticism in Molavi's works

چاپ شده در:

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS COPY RIGHT © 2013 Institute of Interdisciplinary Business Research 10 1 8 FEBRUARY 2013 VOL 4, NO 10

17- Criticism of Humanistic Epistemology in the Contemporary Poetry

چاپ شده در:

Universal Journal of Management and Social Sciences Vol. 4, No.5; May 2014

18      -  نقد معرفت شناختی انسان گرایی در شعر معاصر در همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی در زنجان در سال 1392

19       - بررسی و تحلیل ادبیات داستانی بینابینی عامیانه‌پسند و روشنفکری در دوره معاصر – ارایه در همایش ملی انواع ادبی در فسا – 1393

20       -  مثبت اندیشی و تجلی آن در شعر پارسی - ارایه در همایش ملی انواع ادبی در فسا – 1393

21       -  بررسی خواننده نهفته در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی بر اساس دیدگاه ایدن چمبرز - ارایه در همایش ملی انواع ادبی در فسا – 1393

22- The Denominative Stems in the Old Avesta

چاپ شده در:

SINGAPOREAN JOuRNAl Of buSINESS EcONOmIcS, ANd mANAGEmENt StudIES VOl.2, NO.11, 2014

23- آسیب شناسی مولاناپژوهی با تأکید بر مطالعات غربی و پژوهش های تکراری چاپ شده در سومین سمپوزیوم مولوی پژوهی

24-  بررسی مفاهیم تعلیمی «رهبری تحول­گرا» در «کلیله و دمنه» چاپ شده در مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی – بجنورد 1393

25- Social ideas in poetry of four female Contemporary poet (Parvin Etesami, Forough Farokhzad, Tahereh

Safarzadeh and Simin Behbahani)

چاپ شده در:

International Letters of Social and Humanistic Sciences Vol 50 (2015) pp 20-27  © (2015) SciPress Ltd., Switzerland

کتاب­ها:

1-     برگزیده ادب پارسی - تاریخ چاپ اول – 1381 – تاریخ آخرین چاپ – 1383 چاپ ششم

2-     گلزار ادب فارسی – تاریخ چاپ اول – 1384 تاریخ آخرین چاپ – 1385 – چاپ دوم

3-    یادمان شهدای نیروی انتظامی استان مرکزی- انتشارات نویسنده – تاریخ چاپ 1386

4-    شعر سپید از آغاز (در دست چاپ)

5-    تدوین چهار کتاب برای کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه مسابقات سراسری قرآن و عترت

6-    همکاری با معاونت فرهنگی اداره کل بهزیستی در تهیه و تنظیم کتاب و بروشور در حوزه اعتیاد و هویت

7-    تهیه و تنظیم کتاب دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان به بلندای ایمان 1390

8-      بوی جوی مولیان –انتشارات نویسنده - تاریخ انتشار: 1389

9-       یادواره شهدای فرماندهی انتظامی استان ‌مرکزی تاریخ انتشار: 1386 -  نوع فعالیت تلفیقی-

10-    تدوین چکیده مقاله های اولین همایش ملی دانشجو نظم و امنیت 1389 – نوع فعالیت تلفیقی -

11-    پارسی نامه ادب – انتشارات پیام دیگر - 1391

12-  آزادیخواهی و آزاداندیشی در شعر معاصر ایران (در دست چاپ)

13- تعهدگرایی در شعر معاصر ایران

فعالیت‌های تخصصی:

1-     کارشناس برنامه‌های ادبی گلبن در صدا و سیمای استان مرکزی

2-     ویراستار برتر استان مرکزی - سال کسب رتبه 1382

3-    کارشناس دایم نشست‌های ادبی دانشگاه ( از 1374 تا 1378)

4-    سخنرانی‌‌های متعدد در محافل مختلف ادبی(سخنرانی فسا –سیمین دانشور – حافظ – سهراب سپهری -  ...)

5-    عضو کانون هم‌اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

6-    ویراستار انتشارات علمی دانشگاه

7-    چاپ مقاله در نشریه‌های علمی

8-    مشاور مکاتبات اداری

9-     سخنرانی در باره سیمین دانشور

10-   سخنرانی  « آسیب شناسی نوگرایی در شعر معاصر» در دانشگاه آزاد اسلامی اراک 9/2/92

11-   عضو کرسی‌های آزاداندیشی و از بانیان تشکیل هسته کرسی‌های آزاداندیشی، نقد و مناظره در دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دانشگاه های سراسر کشور پیرو تاکید مقام معظم رهبری

12-  عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

13-  عضو هیات رییسه همایش انواع ادبی فسا در سال 1393

14-   داور طرح های پژوهشی و مقالات چند نشریه و دانشگاه

15-  آموزش کارگاهی آیین نگارش و ویرایش برای کارکنان اداره ها و  سازمانها

16-    عضو کمیته علمی همایش ملی آموزه های ادبی – قرآنی

17-  داور همایش ملی انواع ادبی و عضو کمیته علمی همایش فسا

18-  داور همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی زنجان

19-   تدریس در کارگاه های «آیین نگارش و مکاتبات اداری» در سراسر کشور

20-  مدرس دانشگاه فرهنگیان

21-  راهنمایی پایان ­نامه­های متعدد دانشگاهی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد

22-  تاسیس و راه­اندازی چندین نشریه علمی- تخصصی

فعالیت در حوزه فرهنگ:  

1-     کارشناس نشست‌های ادبی دانشجویان

2-      عضو کانون هم‌اندیشی استادان

3-     سخنرانی متعدد فرهنگی

4-    شرکت در کارگاه مدیریت عملیاتی - 29 تا 31 خرداد 1384

5-     شرکت در کارگاه استرس، مقابله و پیشگیری - شهریور 13856

6-    کارگاه اقدام‌پژوهی - 7/10/85

7-     کارگاه آموزشی نهضت نرم‌افزاری و نظریه‌پردازی – 1386

8-     کارگاه های هم اندیشی مشهد (تاریخ و تمدن اسلامی)

9-      کارگاه تعلیم و تربیت اراک

10-    کارگاه معرفت دینی

11-    کارگاه اندیشه سیاسی

12-   فعالیت های مطبوعاتی (شورای اسلامی شهر اراک – بلدیه شهرداری – جمهوری اسلامی- اعتدال)

13- حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی به مدت 17 ماه ( به عنوان بسیجی)