ملیحه جعفری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و الهیات دوره معلمین سال1377-1375

2- نماینده معاونت فرهنگی در ستاد اقامه نماز به مدت 2سال

3- نماینده هم اندیشی اساتید در دانشکده علوم انسانی از 1396 تا اکنون

 

1- متون نظم و نثر ادبی

2- متون تفسیری فارسی

3- تأثیر آیات و احادیث در ادب فارسی

4- آشنایی با علوم قرآنی

ادبیات فارسی- تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی- فلسفه- دفاع مقدس.