مهناز جلالوندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹ماماییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مامایی(آموزش مامایی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مدیریت اموزشیدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲مدیریت اموزشیدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکیمدیرگروه ماماییرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه مامایی 1374 تا 1375

رئیس دانشکده علوم پزشکی 1375 تا 1381

مدیر کارگزینی هیئت علمی 1388 تا 1391

مدیر گروه مامایی 1391 تاکنون

  • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضو کمیته اخلاق در پژوهش های زیست شناختی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضو شورای معین پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی اراک
  • عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی EDO دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • مسئول کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی EDO  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
  • عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی اراک
  • عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 1397

 

 رشته مامایی:

بارداری و زایمان

مدیریت مامایی

مدیریت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشت مادر و کودک

رشته پرستاری:

بهداشت مادران و نوزادان

اختلالات سلامت مادر و نوزاد

 ارشد علوم تربیتی:

برنامه ریزی آموزشی

 دکترای برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت:

روش تحقیق، رساله و مقاله نویسی(جبرانی)

روش تحقیق کیفی در برنامه ریزی درسی