محمود کهنسال کفشگری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰حسابداریشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳حسابداریعلوم وتحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۸حسابداریعلوم و تحقیقات اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکهیات علمی تمام وقتپیمانیتمام وقت