منیر مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیعلوم اقتصادیدانشگاه ازاد تهران جنوب
کارشناسی۱۳۷۳اقتصاد بازرگانیدانشگاه ازاد اراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۶علوم اقتصادیدانشگاه ازاد اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اراکهیات علمیرسمی قطعیبورسیه دکتری۱۸

سوابق اجرایی

سابقه کار در کارگزینی هیات علمی از سال 1377 تا 1381 - مسئول بخش پایان نامه دانشگاه ازاد اراک از سال 1381 تا 1386 -رئیس باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1386 به مدت یکسال

به مدت دو سال در کارگزینی هیات علمی -به مدت هفت سال بخش پایان نامه تحصیلات تکمیلی مشغول به کار بوده ام -به مدت یک سال رییس باشگاه پژوهشگران جوان

تقدیر نامه از اتاق بازرگانی اراک و تقدیر نامه از همایش های داخلی

اقتصاد ایران - توسعه اقتصادی - مالیه عمومی - اقتصاد خرد - اقتصاد کلان

شرکت در همایش های دانشگاه ازاد اراک - شرکت در کارگاه های دانشگاه  ازاد اراک - شرکت در شوراهای فرهنگی دانشکده مدیریت  دانشگاه اراک -شرکت در همایش های علمی داخلی ایران

حدود ده سال کار اجرایی در کارگزینی هیات و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اراک -فعالیت های مربوط به باشگاه پژوهشگران جوان -عضو اصلی شورای فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه اراک

دروس اقتصادی در گروه های مدیریت - حقوق - بانکداری -اقتصاد -

سوابق پژوهشی

شرکت در مسابقات قران و مسابقات فرهنگی

تالیف کتاب کلیات علم اقتصاد 1 (خرد) - 1393

تالیف کتاب مالیه عمومی 1394

تالیف کتاب مبانی علم اقتصاد

تالیف کتاب کلیات علم اقتصاد 2 (کلان) -1395