محمود سلیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی شیمیاراک
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی شیمیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی شیمیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد اراکعضو هیات علمی تمام وقترسمی آزمایشیتمام وقت۱۸