محمد صیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۱الهیات.فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه امام صادق(ع)
دکترای تخصصی۱۳۸۷الهیات.فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد اراکعضو هیات علمیقراردادیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

ندارم

دروس مبانی نظری معارف اسلامی.دروس تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

همکاری با نهاد رهبری در امور اساتید

دروس عمومی:معارف-دروس تخصصی:فلسفه و کلام

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

از صبح روز یکشنبه تا عصر روز چهارشنبه