محمد ایزدی خواه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰ریاضی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتدانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم تهران)
دکترای تخصصی۱۳۸۶ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد اراکرئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک    از سال 1383 تا کنون
  • مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی اراک   از    1/10/86  تا 1/2/89
  •  مدیر انجمنهای علمی دانشگاه و نماینده کمیسیون مرکزی سازمان مرکزی در دانشگاه از 5/9/89 تا 9/11/90
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه از 90-92
  • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک 1395 تا کنون
  • مسئول انجمن های علمی دانشگاه 1396 تا کنون
  • سردبیر نشریه علمی پژوهشی (وزارتین) Advances in Mathematical Finance and Applications 1394 تا کنون

 

 1. جوایز بین المللی:

دریافت لوح تقدیر و جایزه از سازمان ISI(Elsevier) به خاطر مقالات زیر:

Top Cited Article 2005-2010 in Applied Mathematics and Computation:

 1.  An algorithmic method to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data, (2006), Applied Mathematics and Computation, 175, 1375-1384.
 2.  Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data, (2006), Applied Mathematics and Computation, 181 (2), 1544-1551.

 

 1. جوایز داخلی:
 1. پژوهشگر برتر دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1388                                                                
 2. پژوهشگر برتر دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1391                                                                
 3. مولف برتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1391                                                                                                                
 4. پژوهشگر برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، 1391                                                                                                        
 5. مولف برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، 1391
 6. کسب رتبه اول در مسابقات فرهنگی کتابخانی "اشارتی به نماز قبول شده" مهر ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 7. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1394                                                                           
 8. مولف برتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1394                                                                                                
 9. پژوهشگر برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی، 1394                                                                     
 10. مولف برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی ، 1394                                                                          
 11. مولف برتر حوزه علوم پایه، جشنواره فرهیختگان کشور، 1395
 12. استاد برگزیده بسیجی در حوزه پژوهشی در استان مرکزی 1397
 13.  پژوهشگر برتر جشنواره پایان نامه های برتر، جایزه ویژه خیام، اردیبهشت 1397

مقطع کارشناسی

 • ریاضیات گسسته و دروس عمومی
 • تحقیق در عملیات
 • تجزیه و تحلیل بهره وری (تحلیل پوششی داده ها)

 

مقاطع کارشناسی ارشد

 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • پژوهش عملیاتی پیشرفته
 • برنامه ریزی خطی پیشرفته
 • تصمیم گیری چند معیاره
 • تئوری تصمیم گیری
 • کاربرد فازی در تصمیم گیری

 

مقطع دکتری

 • برنامه ریزی خطی پیشرفته
 • علم مدیریت فازی
 • دبیر و مسئول هماهنگی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان مرکزی 1397 تا کنون
 • عضو بسیج اساتید دانشگاه 1394 تا کنون
 • عضو کارگروه تخصصی ریاضی و نرم افزار در سازمان بسیج علمی استان مرکزی ۱۳۹۳ تا کنون
 • عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان 1395 تا کنون
 • عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین 1395 تا کنون
 • عضو کمیته بهینه سازی و ارتقای کیفیت و بهره وری دانشگاه 91-92
 • عضو کمیته گزینش هیات علمی دانشگاه 1387
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه 90-92
 • دبیر کمیته جذب چهره های استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی 1395 تا کنون
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1395-1397
 • داور کمیته علمی انتخاب پژوهشگران برتر استان در حوزه علوم پایه 1395-1396
 • داور کمیته علمی در حوزه دانشجویی و هنر هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی ۱۳۹۶
 • رئیس کمیته مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۷ در زمینه ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
 • عضو تیم مصاحبه کننده گروه ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات ۱۳۹۶

سوابق پژوهشی

  1. عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی بین المللی
 • سردبیر نشریه Advances in Mathematical Finance and Applications متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم
 • عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی Journal of Investment and Management
 • عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی Advances in Mathematical Finance and Applications

 

  1. داور مجلات بین المللی
 1.     Journal of Computational and Applied Mathematics,
 2.     Computers and Mathematics with Applications
 3.     Applied Mathematical Modelling,
 4.     Fuzzy Sets and Systems
 5.  OPSEARCH
 6.  Journal of Intelligence and Fuzzy Systems
 7.  JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING
 8.      African Journal of  Biotechnology,
 9.      Iranian Journal of Fuzzy Systems
 10. International Journal of Production Economics
 11. International Journal of Engineering
 12. Mathematical and Computer Modeling
 13. International Journal of Management Science and Engineering Management
 14. Automation in Construction.
 15.  Asia Pacific Management Review
 16. Mathematics scientific Journal
 17. Int. J. of Information Technology and Decision Making
 18. Theory  of   Approximation  and  Applications
 19. International Journal of Shipping and Transport Logistics
 20. Applied Ecology

And many others

 • انجمن بین المللی تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
 • انجمن بین المللی تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 •  انجمن تحقیق در عملیات ایران
 •  انجمن ریاضی ایران