محمدمهدی نجفی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیکقطعی رسمیتمام وقت۱۷