مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ریشه یابی فرهنگی و ادبی جشنهای ایران و فرانسهپریسا مهم کار خیراندیش، محمدرضا محسنی، بهزاد هاشمیفصلنامه ادبیات تطبیقی1393
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.