مجید زنجیردار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳اقتصاد بازرگانیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکتری۱۳۸۷مدیریت مالیدانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتمدیر مسوول نشریه بین المللی Advances in mathematical finance and applicationsرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق پژوهشی

تحت عنوان

عنوان کنفرانس ها 

واحد برگزار کننده

سال چاپ

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سود آوری به تفکیک شرکت های هموار ساز سود در بازار سرمایه ایران

همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحران های مالی کنونی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

19 اردیبهشت 1389

تحلیلی بر عوامل مرتبط با پذیرش بانکداری الکترونیکی در موسسات کوچک و متوسط (SME)

سومین همایش ملی توسعه دانایی محور

بوشهر؛اردیبهشت سال 1388

1388

بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران

همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحران های مالی کنونی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

19 اردیبهشت 1389

پیش بینی تغییرات سود آتی در بورس اوراق بهادار تهران

همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری و مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

5 اسفند ماه 1389

بررسی اثرات پیاده سازی ERP بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

همایش منطقه ای حسابداری نقش اطلاعات حسابداری در مواجعه با چالش های فراروی سازمانها در عصر جهانی شدن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

18 اردیبهشت ماه 1390

مبانی نظری تاثیر متعیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام

همایش منطقه ای حسابداری نقش اطلاعات حسابداری در مواجعه با چالش های فراروی سازمانها در عصر جهانی شدن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

18 اردیبهشت ماه 1390

بررسی  وشناخت مشکلات نظارت مالی بر اجرای بودجه سالانه کل کشور

همایش منطقه ای رویکرد های نوین مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

5 آبان ماه 1390

تبیین ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در بازار سرمایه ایران

همایش ملی حسابداری (ایده های نو در حسابداری و حسابرسی)

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

10و11 اسفند ماه 1390

بررسی تطبیق دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه ای در مورد آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت

همایش ملی حسابداری (ایده های نو در حسابداری و حسابرسی)

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

10و11 اسفند ماه 1390

سواد مالی و عوامل تاثیر گذار برآن و تاثیر آن با برنامه ریزی بازنشستگی

اولین همایش منطقه ای پژوهش ها وراهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت

وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شفق تنکابن

23 آذرماه 1391

تببین ارتباط کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در بازار سرمایه ایران

اولین همایش ملی حسابداری یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

23و24 آذرماه 1391

تبین ارتباط ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه در بازار سرمایه ایران

اولین همایش ملی حسابداری یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

24 و 23 آذر ماه 1391

مدل ارزش گذاری برای توضیح رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد در بازار سرمایه ایران

نخستین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

26 بهمن ماه 1391

بررسی ارتباط بین دوره تصدی مدیریت شرکت با محافظه کاری سود در بورس اوراق بهادار تهران

اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی

جهاد دانشگاهی

11  اردیبهشت ماه 1392

بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن برای پیش بینی سود آوری شرکت ها در مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت

دومین همایش ملی علوم ومدیریت نوین

انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان

چهاردهم شهریور 1392

تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد وهزینه فرصت وجه نقد

دومین همایش ملی علوم ومدیریت نوین

انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان

چهاردهم شهریور 1392

بررسی دستکاری در فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی)برای رسیدن به آستانه سود صفر

دومین همایش ملی علوم ومدیریت نوین

انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان

چهاردهم شهریور 1392

تبیین رابطه ریسک سیستماتیک با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی

موسسه آموزشی _تحقیقاتی نورباران اندیشه قم

22و23 شهریور 1392

تاثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 86 تا 90

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی

موسسه آموزشی _تحقیقاتی نورباران اندیشه قم

22و23 شهریور 1392

تبیین ارتباط بین چسبندگی هزینه ها با خطای پیش بینی سود و پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی

موسسه آموزشی _تحقیقاتی نورباران اندیشه قم

22و23 شهریور 1392

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

موسسه بین الملی آموزشی و پژوهش خوارزمی صفا شهر

25و26 شهریور ماه 1392

بررسی دستکاری در فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) بابازده غیر واقعی

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

موسسه بین الملی آموزشی و پژوهش خوارزمی صفا شهر

25و26 شهریور ماه 1392

تاثیر ریسک سیستماتیک بر حسابداری محافظه کارانه با کنترل اثرات اهرم مالی و انداره شرکت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

موسسه بین الملی آموزشی و پزوهش خوارزمی صفا شهر

25و26 شهریور ماه 1392

تبیین ارتباط بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با هزینه فرصت وجه نقد

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

موسسه بین الملی آموزشی و پزوهش خوارزمی صفا شهر

25و26 شهریور ماه 1392

بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده برای پیش بینی سودآوری شرکت ها در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

موسسه بین المللی آموزشی و پژوهش خوارزمی صفا شهر

25و26 شهریور ماه 1392

بررسی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن برای پیش بینی سود آوری شرکت ها در مرحله خاصی از چرخه عمر شرکت

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

17و18 مهرماه 1392

بررسی رابطه بین درصد سرمایه گذاری های شرکت با کفایت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی راهکارهای ارتقاِ مباحث مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

26و27  آذرماه     1392

بررسی رابطه بین تجربه و تخصص حسابرس با مدیریت سود

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی   ( با رویکردی بر تحولات خاورمیانه )و حماسه اقتصادی(با رویکرد بر مدیریت و حسابداری)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

24 و 23 بهمن  ماه 1392

بررسی تاثیر چرخه عمر و اندازه شرکت بر رابطه بین جریان وجوه نقد و سطح سرمایه گذاری

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

24و25 بهمن ماه 1392

رابطه مدیریت سود و عدم اطمینان اطلاعاتی با ساختار سرمایه

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

24و25 بهمن ماه 1392

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ریسک ورشکستگی اسپرینگیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دومین کنفرانس حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری

انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان

یکم اسفند ماه 1392

بسط P/B (قیمت به ارزش دفتری هر سهم )و ROE (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ) در دوره قبل و بعد از تصاحب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت مالی و سرمایه گذاری

انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان

یکم اسفند ماه 1392

مطالعه ارتباط نا به هنجاری های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی

 دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت مالی و سرمایه گذاری

انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان

یکم اسفند ماه 1392

بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها

دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

سالن همایش های تلاش تهران

16 مرداد ماه 1393

تاثیر نظارت خارجی بر روابط اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط

چهارمین  کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

سالن همایش های تلاش تهران

25 خرداد ماه 1394

Integrated Human Resource Management in SMEs

International Conference on Entrepreneurship

2008

ارائه در27 May    langkawi2008 کشور مالزی