ندا اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹میکروبیولوژیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲میکروبیولوژیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۸میکروبیولوژیدانشگاه علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اراکاستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت۸