پرستو اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاریازاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
اراکعضو هیت علمیرسمی آزمایشیبورسیه دکتری۱۳