رهام فراهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی کامپیوتر -نرم افزارشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی کامپیوتر-نرم افزارآزاد اسلامی نجف آباد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

ساعات حضور

برنامه هفتگی
روزهای هفته ۸-۱۰ ۱۰-۱۳ ۱۳:۳۰-۱۵:۴۵
یکشنبه مهندسی نرم افزار اتاق ۳۳ تحلیل و طراحی اتاق ۳۳ آز-پایگاه داده قنات
دوشنبه طراحی شئ گرا (قنات)   مهندسی فناوری ۲
سه شنبه   سیستم های خبره (قنات) مهندسی نرم افزار ۱
چهارشنبه   آز - مهندسی نرم افزار (قنات)