رضا جعفری نیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی کشاورزی- آبیاریشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی کشاورزی - تاسیسات آبیاریدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتری۱۳۸۹علوم و مهندسی آب- سازه های آبیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

1- هیدرولیک و مکانیک سیالات دوره کارشناسی

2- سازه های آبی دوره کارشناسی

2- آبهای زیرزمینی دوره کارشناسی ارشد

2- هیدرولیک پیشرفته دوره دکتری

3- اقتصاد پروژه های منابع آب دوره دکتری

4- بهینه سازی پروژه های منابع آب دوره دکتری

1- هیدرولیک و مکانیک سیالات دوره کارشناسی

2- سازه های آبی دوره کارشناسی

2- آبهای زیرزمینی دوره کارشناسی ارشد

2- هیدرولیک پیشرفته دوره دکتری

3- اقتصاد پروژه های منابع آب دوره دکتری

4- بهینه سازی پروژه های منابع آب دوره دکتری

سوابق پژوهشی

1- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

2- عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی

3- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

4- عضو انجمن مهندسین عمران آمریکا American Society of civil engineers

ساعات حضور

یکشنبه الی چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۶