رامین زارع

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی بهداشت حرفه ایعلوم پزشکی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی بهداشت حرفه ایعلوم پزشکی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴مدیریت محیط زیستعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراکمدیر آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزیرسمی قطعیتمام وقت ۱۸

سوابق اجرایی

مدیر توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی 1397 و ادامه دارد

مدیر پژوهش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 83-1381

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی اراک 83-1393  و 97-1396

رئیس کانون کارآفرینی استان مرکزی 1392

عضو کمیته انتخاب کارآفرینان برتر استان مرکزی 84-1396

دبیر جشنواره  انتخاب کارآفرینان برتر استان مرکزی 1384

مشاور ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان های و صنایع کشور  74-1398

 

مدیر ارتباط با صنعت برتر در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور در بخش طرح های برون دانشگاهی

مدیریت محیط زیست

ارزیابی چرخه حیات (LCA)

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

مهندسی بهداشت حرفه ای

ایمنی صنعتی

ارگونومی

اجرای 5 طرح پژوهشی برون دانشگاهی به سفارش سازمان ها و دستگاه های اجرایی از سال 1382 تاکنون

مشاور تخصصی در سطح ملی در زمینه ایمنی صنعتی، مهندسی بهداشت حرفه ای و مدیریت محیط زیست 

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزشی اصول و مبانی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) در سازمان ها و صنایع کشور 88-1397

کارگاه آموزشی مدیریت محیط زیست -  ارزیابی چرخه حیات (LCA) در شرکت کربن سیمرغ محلات 1397

کارگاه های آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی در ادارات کل راه و ترابری سراسر کشور در سال های 80-1375

کارگاه های آموزش ایمنی در صنایع در واحد های صنعتی سراسر کشور    98-1375

کارکاه پروپوزال نویسی برای دانشجویان  در سال های  97-1395

کارگاه آشنایی اصول رفرنس نویسی با نرم افزار End Note   سال 1397 

کارگاه تجاری سازی محصولات دانش بنیان در واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور  1392

 

انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای ایران

ساعات حضور

یکشنبه  ، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه هر روز بطور میانگین ۶ ساعت