تألیف کتاب

 

 

ردیف

عنوان  کتاب

 

 

نام ناشر

تاریخ انتشار

نویسنده

 
 

۱

Lire En Français Facile Des Préceptes Moraux

انتشارات نویسنده - وصال

۱۳۹۳- 1394

رزیتا عیلانی

فتح‌اله غفاری

 

۲

مفاهیم کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی

انتشارات نویسنده

۱۳۹۳

رزیتا عیلانی

عسگر اکبری

 

۳

فرهنگ لغت افعال و صفت‌های دارای حروف اضافه در زبان فرانسه

انتشارات وصال

۱۳۹۶

رزیتا عیلانی

 

۴

راهنمای جامع دستور زبان فرانسه سوربن

انتشارات وصال

۱۳۹۶

مترجم: مریم امینی مهر

ویراستار علمی: رزیتا عیلانی

 

5

TCF : Réussir le Test de Connaissance du Français

انتشارات وصال

۱۳۹۶

رزیتا عیلانی

 

۶

Préparation au TEF 

انتشارات وصال

1397

رزیتا عیلانی